การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์
 


***

ช่วงนี?ไปไหนมาไหน มักจะได้ยินคนพูดถึ?"๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่?quot; ไม่ว่าจะมีการผลิตในรูปแบบของเอกสารแนบในสายรัดข้อมื?ที่บริษัทแห่งนึงทำขึ้น เมื่อปลายปีที่แล้ว และไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใด ?ให้เห็นเลย

รวมไปถึงการทำเป็นภาพสี / ภาพถ่ายเอกสารแปะตามสถานที่ต่าง ?ซึ่งรวมไปถึงสถานที่ราชกา?เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีโอกาสได้ยินและได้เห็นว่ามีการนำมาอ่านออกอาอากาศทั้งทางโทรทัศน?และวิทยุ

เราเป็นคนนึงที่ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวว่?"๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่?quot; ไม่ได้เป็นพระบรมราโชวาทแต่อย่างใ?เลยอยากให้คนที่ยังไม่ทรา?หรือทราบแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงพอที่จะนำไปบอกต่อ ให้ทราบโดยทั่วกั?เลยขอส่งสำเนาหนังสือจาสำนักพระราชวัง ถึงหน่วยงานที่เราทำงานอยู่ มาให้พิจารณากันค?/p>

***

***

นอกจากนี้เรื่องนี้แล้ว ช่วงนี้เรายังได้รั?FORWARD MAIL หัวข้อเรื่อง "จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพ?quot;

> Subject: FW: จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพ?
>
>
>> > >ลูกพ่อ
>> > >ในพื้นแผ่นดินนี้
>> > >ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอดมีความมืดและความสว่างความดีและความชั่?
> ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้?
>> > >ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน
>> > >>แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง
> หรือ ความดี นั้น
>> > >ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นสามาร?
> แก้ปัญหาได้ทุกปัญห?
>> > >ถ้าให้โลกมีแต่ความสุ?
>> > >และเกิดสันติภาพความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได?
>> > >พ่อขอบอกลูกดังนี?..
>> >> > >1.ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่?เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก?
>> > >เพื่อนเจ็บ
>> > >เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้?ไม่ว่า
>> > >อดีต...ปัจจุบัน...อนาค?
> > >> > >2. มองโลกในแง่ด?และจะให้ดียิ่งขึ้น
>> > >ควรมองโลกจากความเป็นจริง
>> > >อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะส?
> > >> > >3.มีความสันโดษ คื?
>> > >มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจพอใจตามมีตามได้ คื?
>> > >ได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติ?
>> > >ขอให้คิดว่ามีก็ด?ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คื?
>> > >มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อ?
>> > >ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง
>> > >พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
>> > >ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
> > >> > >4. มีความมั่นคงแห่งจิ?
>> > >คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านและมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
> และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่?..มีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินท?เสื่อมลา?
>> > >เสื่อมยศเป็นกฏธรรมดา อย่ามั?โศกานึกว่า ' ชั่งมั?'
> > > พ่?6/10/2547
> > > > > > ฉันหวังว่าคำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน
> ฉันรักพ่อฉันจั?
> > > สิรินธ?
> > )
> > )
> > > > > >
> > > > > >
> > > > >
> >

ซึ่งในเบื้องต้นเราได้สอบถา?และส่ง FORWARD MAIL ฉบับดังกล่าวไปให้สำนักพระราชวังแล้?เอาเป็นว่าไว้เราได้รับหนังสือยืนยันแล้?จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ

เอาเป็นว่าทราบตรงนี้แล้ว ช่วงบอกต่อกันด้วยเรื่อ?"๓๖ แผนที่ ชีวิตของพ่?quot; ไม่ได้เป็นพระบรมราโชวา?เพราะช่วงนี้มีคนชอบนำชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาทำมาหากินกันเยอะมาก

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 5 October, 2006 10:34 PM