พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๐
(วันอาทิตย์์ที่ ๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๙)
 


***

"ประชาชนชาวไทยทั้งหลา? บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม?เป็นเวลาที่เราควรระลึกถึงกันและอวยพรแก่กัน เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดีของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน

ในปีที่แล้?บ้านเมืองของเร?มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลั?การเมือง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภั?สมควรที่เราชาวไทยจะร่วมกันแก้ไ?ให้คลี่คลายไปโดยเร็ว แต่เรื่องที่ควรแก่การชื่นชมก็มีอยู่มิใช่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมา?ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติคร?๖๐ ปี ให้อย่างงดงามยิ่งใหญ?และในคราวที่เจ็บป่วยก็พากันแสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจอยู่ที่ได้เห็นท่านทั้งหลา?ไม่ว่าเพศใ?วัยใ?อยู่ในฐานะหน้าที่ใ?พร้อมเพรียงกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้?กำลังใจนี้เป็นพลังอย่างสำคัญ ที่ทำให้คนเรากล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบสำเร็จที่ดีได?br>
ในปีใหม่นี?ขอให้ท่านทั้งหลา?ตั้งจิตตั้งใ?ให้มั่นอยู่ในความเมตตาปรารถนาด?ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคนจะได้มีกำลังใจ กำลังกายกำลังความคิด สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้ ดังที่ตั้งใจปรารถน?br>
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูช?จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภั?ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกั?/font>"

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 14 January, 2007 5:07 PM