พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๗
(วันพุธที?๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๖
)
 


***

ประชาชนชาวไทยทั้งหลา?บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุ??คน ทั้งขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมา?ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอม?

ในขวบปีที่แล้ว บ้านเมืองเรามีสิ่งที่ด?ที่ควรแก่การชื่นชมเกิดขึ้นหลายอย่า?อย่างแรกก็คื?การที่นานาประเทศเขาเชื่อถื?ไว้วางใจให้ประเทศของเร?จัดการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิ?ครั้งที่ ๑๑ ขึ้นนั้น ข้อนี้ต้องนับเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ

ทุกคนต่างก็ทรา?ตระหนักเป็นอย่างดี จึงยินดีร่วมมือร่วมงานกั?ด้วยความเต็มใจเสียสล?ทำให้งานครั้งนั้?ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และงดงาม สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คื?เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันม?ที่เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆ หลายเรื่อง จนทำให้หลายๆ คน เกิดความวิตกห่วงใยในอนาคตของตนเอ?และของบ้านเมืองเป็นอย่างมา?

แต่ด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่มีสติรู้เท่าทั?มีความรู้ความสามาร?จึงต่างขวนขวายช่วยตัวเอง และร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติแก้ไขอย่างจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกล่าวได้ว่า สถานการณ์ต่างๆ ได้ผ่อนคลายล?และมีความหวังว่าจะดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม เรายังจะต้องพยายามปฏิบัติต?ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังต่อไปอีกมา?ในปีใหม่นี?ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมา?ไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใ?ก็ขอให้คิดให้ด?ให้รอบคอ?ทำให้ด?ให้ถูกต้อง ผลของการคิดด?ทำดี ทำถูกต้องนั้?จะได้ส่งเสริมให้แต่ละค?ตลอดจนประเทศชาติ ดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสวัสด?

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูช?จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข?ปราศจากโรค ปราศจากภัย ให้มีความสุขกา?สุขใ?และประสบแต่ความสำเร็จสมหวั?ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:03 PM