พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ?๒๕๔๘
 

พระราชดำรั?
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง?ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงค?
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
?ศาลาดุสิดาลั?สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต?
วันอาทิตย์ที??ธันวาค??? ๒๕๔๘


***

ขอขอบใจนายกรัฐมนตร?ที่ได้กล่าวอวยพรในโอกาสที่จะถึงวันเกิดพรุ่งนี้ เข้าใจว่าจะทำให้ทุกคนในที่นี?และนอกที่นี้ มีกำลังใ?ว่านายกฯ พูดด?ก็ไม่ทราบว่าที่ชมนายกฯ ว่าพูดดี อาจมีคนไม่เห็นด้วย ที่มาพูดนี้เป็นความเดือดร้อนกับตัวเอ?ถ้าชมนายกฯ คนอื่นอาจไม่ชม ไม่ชมข้าพเจ้าว่า ชมนายก?ทำไม แต่นายกฯ มีอยู่ไว้สำหรับให้ชม คือถ้ามีนายก?แล้วไม่ช?นายก?ก็ไม่ค่อยพอใ?และถ้านายก?ไม่พอใ?งานการจะไปได้อย่างไร ต้องชมนายก?ชมนายก?ว่าพูดดี เพราะถือว่านายกฯ พูดด?เพราะมาชมเรา

เป็นของธรรมดาที่ทุกคนชอบให้เขาชม เขาไม่ชอบให้ติ ข้าพเจ้าเองก็ได้ติคนอยู่เรื่อย?เขาก็ไม่พอใจ แม้ไม่ติคน บางทีเขาประกาศในหนังสือพิมพ์ พระเจ้าอยู่หัว?ติคนนู้นคนนี?แท้จริงไม่เคยติใครเท่าไร บอกว่าเท่าไร เพราะถ้าจะติ แต่ไม่ได้พูดออกมาโจ่งแจ้งว่าติ คนเราถ้าอยู่ในที่แจ้?ในที่คนเห็นมาก?ย่อมถูกติได้ง่าย?เพราะคนเห็นมาก ถ้าเห็นมากแล้วเราทำอะไรก็ไม่มีดี ถ้ามีดีก็มีไม่ดีมา?

แต่ถ้าสมมติว่า ถ้าดีมากก็ไม่เป็นไ?แต่ถ้าไม่ดีบ้า?คนเขาต?ถ้าเรารู้สึกไม่ด?มีการแสดงตนว่ารู้ว่าไม่ดีนั้?ก็ทำให้เกิดความรู้สึ?ถ้าเกิดความรู้สึ?บางทีก็รู้สึกชื่นช?บางทีก็เคือง ถ้าผู้ที่ถูกเล็ง บางทีรู้สึกว่าถูกติเตียน และแสดงตัวว่?เข้าใจว่าถูกแล้วเขาติเตียนเร?เราไม่พอใจก็เสียหา?ทำให้ส่วนรวมทั้งหมดปั่นป่ว?พูดแค่นี้ก็พอแล้?ถ้าพูดมากกว่?จะทำให้เกิดเรื่องยุ่?

แต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะพูดอะไ?ที่ไม่พาดพิงใครเลย ไม่ติเตียนใครเลย เพราะการติเตียนใคร พาดพิงใครก็เกิดความไม่สบายใจ แต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้ามีคนที่พูด ก็คงรู้ว่าใครพูด มีคนพูดว่าข้าพเจ้าไม่ด?พระเจ้าอยู่หัว?ไม่ด?ทำอะไรผิ?แต่เขาต้องแสดงออกมาว่า พระเจ้าอยู่หัว?ไม่ผิด ผิดไม่ได?เป็นตามความจริงในระบอบประชาธิปไต?ในระบอบรัฐธรรมนู?ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ?พระเจ้าอยู่หัว?ผิดไม่ได?เขาพูดอย่างนั้?The King can do no wrong

เหมือนท่านองคมนตรีชอบพูดว่?กษัตริย์ผิ?แต่เวลาบอกเดอะคิ?บอกว่า The King can do no wrong ก็เป็นสิ่งที?wrong แล้ว ก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้ว ไม่ควรพูดอย่างนั้น ความจริงเวลาอ่านตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ มีตำราที่คนอ้างเสม?และคนที่เรียนภาษาอังกฤ?เรียนกฎหมายอังกฤษต้องอ้างเสม?เรื่อง The King can do no wrong และนักกฎหมายแถวนี้พยักหน้าว่าใช่

ความจริง The King can do no wrong คื?การดูถูกเดอะคิงอย่างมา?เพราะว่าเดอะคิงทำไ?can do no wrong ไม่ได้ do wrong แสดงให้เห็นว่าเดอะคิงไม่ใช่ค?แต่เดอะคิงทำ wrong ได?สำคัญที่สุ?ข้าพเจ้าเป็นเดอะคิ?และเขาบอกว่า do no wrong เราก็เห็นด้วยกับเข?เพราะการทำอะไร ถ้าคนเราถือว่าต้องมีสต?คื?หมายความว่?รู้ว่าทำอะไร คิดอะไ?และไม่ปล่อยให้ผิดออกมา ก็ไม่ผิด ผิดไม่ได?อันนี้ก็เป็นการพูดว่าข้าพเจ้าเองไม่ผิด ไม่มีวันผิ?ถ้าสมมติพูดผิดเพราะไม่รู?แต่ผิดโดยรู้ว่าผิด การทำผิดโดยรู้ไม่ด?แต่บางทีไม่รู้เพราะว่าไม่ม?ขอโทษน?พูดไม่มีสต?ขาดสติ คื?ไม่ระวังตั?ทีหลังก็เสียใจ

เมื่อก่อ?ก่อนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นคิ?ก็เสียใจหลายครั้?แต่ตอนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วเป็นคิ?คิงแบบไทยๆ ฝรั่งบอกเป็นเดอะคิ?เข้าใจว่าน้อยครั้งที่ทำผิด เพราะระวัง ถ้าไม่ระวั?ป่านนี้ตายแล้ว ลำบา?ต้องระวั?ไม่ระวังก็ตา?เป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เรียกว่าการเมือ?หรือการอยู่ในสายตาของค?สายตาคนฆ่าได้ถ้าเราไม่ระวั?เราตาย ก็เลยถึงบอกได้ว่าทำไมการที่บอกว่?The King can do no wrong เพราะต้อ?can do no wrong

ทุกคนก็มีฐานะอย่างนี?ไม่ใช่ว่าเดอะคิงเก่ง แต่ทุกคนก็มีส่วนเก่ง เพราะมีตำแหน่งรั?รับตำแหน่งสู?ได้รับเหรียญตร?และคนชี้คน?นี้สูงมา?มียศศักดิ์ เดอะคิงเป็นยศศักดิ์สูง แต่คนที่อยู่ในที่นี้ ยศศักดิ์ทั้งนั้น ไม่ระวังตัวก็ตายเหมือนกั?ถ้าไม่ระวั?ไม่ใช่คนที่นึกว่?คนนั้นเขาต้องตายแน?เพราะไม่ระวั?ทุกคนตั้งแต่แถวแรกจนถึงแถวสุดท้า?จนหลังแถ?จนถึงข้างนอก ทุกคนถ้าไม่ระวังก็มีอันตรา?

ที่พูดอย่างนี้อาจแปลกๆ หน่อ?นี่ก็หาว่าแช่ง จริง?ไม่แช่?สงสา?เพราะถ้าไม่ระวัง เมืองไทยตา?เพราะฉะนั้นจึงขอร้องอย่างเดียวว่?มาวันนี้ให้ระวัง ?ระวังที่จะคิ?จะพู?ที่ท?เรื่องที่ม?และก็บอกในหนังสือพิมพ์ วิทย?โทรทัศน์ บอกว่า ที่เดอะคิงทำอะไร ก็ไม่วิจารณ์ และเขาบอกอย่าวิจารณ์ เพราะว่าเราทำอะไรไ?ก็ต้องรู้ว่าเขาเห็นด?ไม่ด?ถ้าไม่พู?ก็หาว่าทำดีแล้?

แต่แท้จริง ที่พูด ที่ออกข่าว ให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าไปวิจารณ์เดอะคิ?ต้องบอกว่า อย่าไปวิจารณ์พระเจ้าอยู่หั?เพราะว่าไม่ควร ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ว่าละเมิดมิได้ นักกฎหมายก็พยักหน้าอีกแล้วว่าถูกต้อง ว่าไม่ควรจะวิจารณ์ วิจารณ์ไม่ได?ละเมิดไม่ได้ แต่ว่าถ้าพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวทำถูก พูดถูก ไม่ใช่ละเมิด เป็นการถ้าพูดภาษาอังกฤษก?approve พระเจ้าอยู่หัว เห็นชอบด้ว?

แต่ไม่เคยมีใครมาบอกเห็นชอบว่?พระเจ้าอยู่หัวพูดด?พูดถูก แต่ว่าความจริง ก็จะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกัน แล้วก็ไม่กลั?ถ้าใครจะวิจารณ์ว่าทำไม่ดีตรงนั้น?จะได้รู้ เพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้ ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคน ไม่วิจารณ์ เราก็กลัวเหมือนกัน ถ้าบอกไม่วิจารณ์ แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ด?รู้ได้อย่างไ?

ถ้าเขาบอกว่า ไม่ให้วิจารณ์พระเจ้าอยู่หั?เพราะพระเจ้าอยู่หัวดีมาก ไม่ใช่อย่างนั้?บางคนอยู่ในสมองว่า พระเจ้าอยู่หัวพูดชอบกล พูดประหลาด?ถ้าขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได?ว่าบางทีก็อาจจะผิด แต่ให้รู้ว่าผิ?ถ้าเขาบอกว่าวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิ?งั้นขอทราบว่าผิดตรงไหน ถ้าไม่ทราบ เดือดร้อ?ฉะนั้น ก็ที่บอกว่าการวิจารณ?เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ ละเมิด ให้ละเมิดได้ แต่ถ้าเขาละเมิดผิด เขาก็ถูกประชาชนบอม คื?เป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไ?ถ้าเขาวิจารณ์ถูกไม่ว่า แต่ถ้าเขาวิจารณ์ผิดไม่ดี

แต่เมื่อบอกว่า ไม่ให้วิจารณ?ไม่ให้ละเมิด ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้?ก็ลงท้าย ก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ อยู่ในฐานะลำบา?ก็แสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่?พระเจ้าอยู่หัวนี?ก็ต้องวิจารณ?ต้องละเมิด แล้วไม่ให้ละเมิด พระเจ้าอยู่หัวเสีย พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ด?ซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็ยังไม่กล้?สองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัว ไม่อยากละเมิ?แต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศ มีบ่อย?ละเมิดพระเจ้าอยู่หัว ละเมิดเดอะคิ?แล้วก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงของไทยแลนด์ พวกคนไทยทั้งหลายนี?เป็นคนแย?ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสี?เป็นคนที่เสี?

ฉะนั้น ก็บางโอกาสขอให้ละเมิ?จะได้รู้กันว่าใครด?ใครไม่ดี นี่พูดเลยเถิ?พูดมากไป แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ ไม่ต้องกลั?เพราะว่าไม่ได้มีความผิ?คนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้า พยักหน้าว่ามีความผิดจริง?ความจริงเขาไม่มีความผิ?คนที่มาก่อนน่ะมีความผิ?แล้วกลัวคนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไ?นี่ผิดตรงนี้ ไม่ได้แก้ไ?หลบความรับผิดชอบ มันเป็นอย่างนั้น ในเมืองไทยนี?คนไหนที่ทำอะไรไม่เข้าร่องเข้ารอยก็ลาออ?ลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลย แม้จะทำอะไรผิดอย่างมาก?

ถ้าเป็นข้าราชการ ก็เรียกเข้ากระทรวง เข้ากรุงเทพฯ แล้วก็หมดเรื่อ?นานๆ ทีมีเข้าคุ?นี่พูดอย่างนี้ชักจะหนั?ใช้คำว่าเรียกเข้ากรุงเทพ?หรือเข้าคุ?แต่มีที่เกิดเรื่องเข้าคุ?แต่อย่างไรก็ตา?เข้าคุกแล้?ถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อน เดือดร้อนหลายทาง ทางหนึ่ง ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุ?มีที่เข้าคุก เดือดร้อนพระมหากษัตริย?ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัย ที่เขาด่าเราอย่างหนั?ฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี?พระมหากษัตริย์ถูกด่า ต้องเข้าคุ?

ที่จริงควรเข้าคุ?แต่เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้?ก็ไม่ให้เข้า ไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุก เพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อน เขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดี อย่างน้อยที่สุ?ก็เป็นคนที่จั๊กจี้ ใครว่าไรซักนิด ก็บอกให้เข้าคุ?ที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุก ตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆ เป็นกบ?ก็ยังไม่จับใส่คุ?ไม่ลงโทษ รัชกาลที?6 ท่านไม่ลงโทษ ไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏ มาจนถึงต่อมา รัชกาลที?9 ใครเป็นกบฏ ก็ไม่เคยมีแท้ๆ ที่จริงก็ทำแบบเดียวกันไม่ให้เข้าคุ?ให้ปล่อย หรือถ้าเข้าคุกแล้วก็ให้ปล่อย ถ้าไม่เข้าก็ไม่ฟ้อ?เพราะเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่า เป็นคนเดือดร้อ?

อย่างที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย?และถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อน พระมหากษัตริย์เดือดร้อ?นี่ก็แปล?คราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ฟ้อง ให้จับเข้าคุ?อันนี้นักกฎหมายก็สอนนายก?ว่าต้องฟ้อ?ต้องลงโท?ก็สอนนายกฯ ว่าใครบอกว่าให้ลงโทษ อย่าลงโทษเขา ลงโทษไม่ดี ลงท้ายไม่ใช่นายก?เดือดร้อ?แต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อน อาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อ?ไม่รู้นะ เขาทำผิด เขาด่าพระมหากษัตริย์ เพื่อให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อ?และเดือดร้อนจริง?เพราะใครมาด่าเราชอบไหม ไม่ชอบ

แต่ถ้านายก?เกิดให้ลงโทษ แย่เลย แล้วนักกฎหมายต้องการให้ลงโทษคนที่ด่าพระมหากษัตริย์ ทำไป ทำมา เอาว?เขาด่านายก?ถ้าด่านายก?นายก?เดือดร้อนไหม ไม่ควรเดือดร้อ?แต่ถ้าด่านายกฯ พระมหากษัตริย์ก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่าเป็นเรื่องนายก?แต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์ นายก?เดือดร้อ?เพราะต้องเป็นคนจัดกา?ยุ่งอย่างนี้ กฎหมายก็สอนนายกฯ มาอย่างนั้?สอนว่าใค?ใครด่าเร?เราต้องด่าเข?นี่พูดชักจะไม่ดี ชักจะเป็นส่วนตัว เราเองก็ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไร ควรรู้

นักกฎหมายต้องรู้ว่าอะไรถูกผิ?ไม่ต้องพูดทุกวัน?แต่เขาทำเท?ทำซีดีไว?และแจกทั่วให?คนฟังด?เขาเอือมกั?ที่ไปแก้ตัวแทนนายก?วันนี้เราขึ้นมานี้ เราแก้ตัวแทนนายก?บอกว่านายก?ไม่ผิด นายก?ทำได้ทุกอย่า?ก็ไม่ต้องไปออกทีวีแล้ว ไปออกทีวีทุกวันๆ มีคนเขาบอกว่าเอือมที่ออก แต่มีหน้าที่ที่ออกก็ออ?มีคนที่เขาเดือดร้อ?ที่อยู่ใ?ในรายการ เพราะเขาเป็นคนที่ต้องพูด และก็คนที่พูดก็เลยถูกลูกหลงไปด้ว?

แต่อย่างไรก็ตา?การแก้ตัวครั้งเดีย?เอาได้ แต่นี่แก้ตัวเท่าไร สิบครั้งแล้วนะ ที่ออกทีวี คนเลยชักเอือ?คนอยากดูละคร มาดูอย่างนี้ พอแล้วเสียไฟฟ้?ไม่ใช่เสียไฟฟ้าของคนที่ด?แต่เสียไฟฟ้าคนที่ส่ง ทีวีออกทีไฟฟ้าก็แรงเหมือนกัน เสียน้ำมัน นี่ก็เลยนึกว่าควรพูดพอแล้ว นี่ที่พูดก็เสียไฟฟ้ามา?เขาเลยบอกว่าเลิกซะที ไม่ต้องพูดมา?แต่เราก็พูดต่อเพราะเป็นรายการที่อัดเสียงไว?ใส่เทปไว?ไม่ได้ออกโทรทัศน?ไม่ต้องเสียไฟฟ้าสำหรับโทรทัศน์

มาพูดถึงไฟฟ้าและพลังงา?ไฟฟ้าและพลังงานนี่ การไฟฟ้าต้องใช้พลังงาน เพราะว่าสำหรับปั่นไฟฟ้?ต้องใช้พลังงานเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า อันนี้ทำมานานแล้?เวลาขาดแคลนเชื้อเพลิงก็บอกว่?ให้ปิดโทรทัศน์ ให้ปิดโทรทัศ?ให้ปิดไฟ และบอกว่าได้ผลดี ความจริงเปิดโทรทัศน์นี้ไม่เป็นไร ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได?มีแต่ต้องขยั?หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหม?ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หม?ถ้าว่าไปสี่สิบปีหม?เราก็จะอายุร้อยสิบแป?

ร้อยสิบแปดนี?เรายังมีชีวิตอีกสองป?สองปีก็ใช้แก๊สโซฮอล์ หรือไม่ใช้แก๊สโซฮอล์ แก๊สโซฮอล์นี่ก็ไม่มี เพราะแก๊สโซฮอล?ใส่แอลกอฮอล์เพีย?10% อย่างมาก ต้องใช?ต้องใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ระหว่างที่จะถึงอายุร้อยสิบแปดหาวิธีได้แล้ว ที่จริงเมื่อสองปีก็ท?ทำไบโอดีเซ?โดยใช้น้ำมันปาล์?100% ไม่ใช่ ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายก?ก็ได้เห็นรถแล่นม?น้ำมันปาล์?100%

เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่?แล้วก็ เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังม?ได้ยินเสียงบึม?นั่นน่?นั่นอะไร รถดีเซ?รถใช้น้ำมันดีเซล 100% 100% น้ำมันปาล์?แล้วก็นายก?ก็บอกว่าหอมด?แล้วก็ถามว่าหอมดีแล้วไม่เดือดร้อ?เพราะว่านายก?ไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร?เพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็?เราทำแล้วก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อ?ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปด ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่ได?คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่าเราม?เพราะเราขวนขวา?ขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้

ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่ว?ถ้าคนอื่นเขาไม่ท?เขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช?แต่วาเรามี เราคือข้าพเจ้า ทำเอ?คนอื่นอาจจะไม่มี ก็ไม่เป็นไ?ต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนถ้าเห็นแก่ตัว ก็รู้ว่าไม่เป็นไ?เพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้?เราเชื่อว่าเวลาเราอายุร้อยสิบแปด นายก?ก็บอกว่าแก่แล้?แต่เราไม่แก่ เพราะเราคิดทำพลังงานทดแทนอยู่เรื่อ?

แต่นายกฯ บอกแก่ จะถึงอายุเท่าไหร?90 อายุ 94 96 นายก?จะอายุ 96 อ้าว 94 ก็ไม่รู้ล่?94 อาจจะแข็งแรงก็ได?คงแข็งแรงครึกครื้น อาจจะมีความคิดที่จะสร้างโรงงานก๊าซโซฮอล์ และไบโอดีเซลสำเร็จแล้ว ก็นายก?ก็ไม่เดือดร้อน เอาไบโอดีเซลใส่เครื่องบินได้ เครื่องบินเขาใช้ไบโอดีเซลได้แล้วสมัยนี?แต่ลำไม่ใช่โตๆ แต่เวลานั้นอาจจะทำใส่ลำโตๆ สำหรับนายก?ได?อาจจะสามารถที่จะมี แต่ว่าเฉพาะนายกฯ คนอื่นไม่สามารถที่จะมี ก็สองคนล่ะ พระเจ้าอยู่หัวกับนายกฯ มีเครื่องบินใช?แล้วใช้ไบโอดีเซล

ท่านองคมนตรีสั่น ท่านองคมนตรสั่นหัวว่าไม่มี เวลานั้นท่านอายุเท่าไหร่ 130 มั้ง ก็คงไม่อยู่แล้?เราก็อยู่สองคน มีไบโอดีเซลใช้ แล้วจะไปไห?จะไปเชียงใหม?ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินที่สุวรรณภูม?แล้วไปเชียงใหม?ไปเชียงใหม?ไปดูสวนสัตว์ ก็สวนสัตว์ก็อยู่สบาย เพราะเขาไม่ต้องใช้ไบโอดีเซ?ก็เป็นอันว่าไม่ต้องกลั?เราไม่เดือดร้อ?เพราะว่าอีกสี่สิบป?อีกสี่สิบป?มีไบโอดีเซลพอสำหรับเราใช้สองคน

ก็อย่างไรก็ตามที่นี่ชักเฟื่อ?พูดว่าเราอีกสี่สิบปี เราจะมีสองคนที่มีพลังงานน้ำมันใช้ได้ แล้วดูทีวีได?ดูทีวีก็อาจจะโฆษณาอะไรในทีวี ประกาศชี้แจง นายก?ก็ชี้แจงได?เพราะว่าเปิดทีวีให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาปั่นไฟฟ้?แต่ป่านนั้นทีวีก็อาจจะมีอะไรใหม่ แล้วก็อาจจะมีข่าวต่างๆ กั?ฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่ว?ที่นี้ก็ต้องดูเป็นบุคคลๆ การที่จะบอกว่าเป็นห่วง เป็นห่วงทั้งบ้านเมือ?ก็เป็นห่วง แต่ว่าถ้าเราคิดจริงๆ ไม่ต้องเป็นห่ว?เพราะแต่ละคนเขาก็ต้องมีการขวนขวายเหมือนกัน

เป็นอันว่าถ้าแต่ละคนขวนขวายของตั?อีกสี่สิบป?ไม่มีความเดือดร้อน โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนี่ มีคนที่มีความคิดดี?ก็คนหนึ่?ข้าพเจ้าคนหนึ่งมีความคิดดี?แล้วก็นายก?อีกคนหนึ่ง มีความคิดดีๆ ไม่จนมุม ฉะนั้นก็สองคนเดือดร้อน ไม่เดือดร้อน คนอื่นเขาก็ต้องไม่เดือดร้อ?ของเขาก็ต้องหาทางออกได?เพราะว่าถ้าเดือดร้อนก็ไปดูโครงการพระราชดำร?

โครงการพระราชดำรินี่ เปิดเผยให้ทุกคนได้ทั้งนั้น แล้วก็ถ้าปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ ทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียง นี่ก็ตอนนี?นายก?ก็เศรษฐกิจพอเพีย?ไม่จ่ายเงิ?ไม่ค่อยจ่ายเงินแล้?ใช้แต่เศรษฐกิจพอเพีย?เพราะว่ามีการโฆษณาคู่สมร?ของคณะรัฐมนตรี ก็ชำนิชำนาญในเศรษฐกิจพอเพียงเก่งมา?นี่ก็อีกคนที่ทำได้ ก็เลยไม่ต้องห่วง ไม่ทราบว่าคู่สมรสขององคมนตรีจะทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่า สงสัยว่าไม?ไม่ท?

แต่ยังไงก็ตา?อย่างนี้เปิดให้ความกว้างขวางของเศรษฐกิจดีขึ้?ถ้ารองนายก?ทั้งหลายก็อาจไม่ทำ เพราะเคยชินกับเศรษฐกิจ ที่ต้องใช้เงินมา?ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพีย?ไม่พอเพียง ถ้างั้นก?นายก?อาจจะไ?นายก?และคุณหญิงก็อาจจะให้เพื่อนนายก?รองนายกฯ ต่าง?ทำเศรษฐกิจพอเพียงนิดหน่อ?ก็จะทำให้อีกสี่สิบปีประเทศชาติไปได?แต่นี่ก็มีแต่นายกฯ รองนายกฯ จัดการ รวมทั้งคู่สมรส ทำเศรษฐกิจพอเพีย?ก็เชื่อว่าประเทศจะประหยัดได้เยอะเหมือนกั?

คือถ้าไม่ประหยัดประเทศไปไม่ได้ คนอื่นไม่ประหยัด สำหรับคณะรัฐมนตรีประหยัด คณะรองนายก?จะทำให้ไปได้ดีเยอะ นี่มามอง สภาฯ เป็นยังไ?ก็สภาฯ ด้วยเหมือนกั?อยากทำสภาฯ เป็นอาจารย์นายกฯ ก็นายก?สอนครูหน่อ?ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำยังไ?สอนครูคนเดียวพอแล้?เพราะว่าครูเขาก็ไปสอนคนอื่?ต่อไปก็ฝ่ายค้า?ฝ่ายค้านไม่ต้องสอน เขาพอเพียงอยู่แล้ว

ฝ่ายค้านนี?หัวหน้าฝ่ายค้า?ไม่ทราบพอเพียงหรือเปล่?แต่อดีตหัวหน้าพรรคนี่พอเพียงมากๆ เขาทำอะไรที่ เขาทำอะไรที่ประเทศชาติใช้เงินนิดเดียวไม่พอ เขาถึงต้องออ?เลยไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะพอเพียงหรือไม่ แต่อย่างน้อยอดีตหัวหน้าพรรคก็พอเพียงมา?จนกระทั่งต้องออกจากหัวหน้าพรรค นอกจากนั้นก็ ถ้าทุกคนเลื่อมใสต้องพอเพียงก็ปฏิบัติเถิด เพราะถ้าปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มันใช้ได้จริงๆ ไปได้จริงๆ แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสบาย ทุกอย่างที่นายกฯ พูดม?ก็มาพู?ไม่ได้แต่งเอ?

นายก?พู?ที่พระเจ้าอยู่หัวฯ พูดอะไ?ทำอะไรถูกต้อ?ชื่นชมว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำให้ประเทศชาติอยู่ได้ เช่นเดียวกับแก้มลิ?แก้มลิงเมื่อครั้งก่อ?พูดถึงแก้มลิงคนก็หัวเราะ เดี๋ยวนี้ไม่หัวเราะแล้?เพราะว่าลิงต้องมีแก้?ถ้าลิงไม่มีแก้มเขาอยู่ไม่ได้ คนเราต้องมีแก้?แต่แก้มคนเป็นแก้มลิงได?คื?ต้องระวังรักษา อะไรที่กล้วยเข้าไปเก็บไว้ได้ เป็นการประหยัด จะพูดอะไรก็เก็บไว้ในแก้ม เก็บไว้ในแก้มก็ได้ ก็ประหยั?แก้มลิงเป็นการประหยั?

แล้วโครงการอะไรอย่างอื่นที่พูด อย่างฝายแม้ว กับฝ่ายนายกฯ ฝ่ายนายก?นายก?ไปดูฝายแม้?คราวนี้ฝายเรานี่ เราทำก็ฝายแม้ว ฝายแม้วนี่เดี๋ยวนี้ซาบซึ้งรึเปล่ามีประโยชน์อะไ?คื?มีประโยชน์ทำให้ไม่มีน้ำท่ว?ไม่มีน้ำแล้ง ตอนนี้น้ำท่วมเชียงใหม่ นายก?เดือดร้อ?โกรธมา?ทำไมมีฝายแม้?ทำไมน้ำยังท่วม ก็เพราะฝายแม้วทำไม่ถูกต้อง ทำไม่ด?ปล่อยน้ำลงมาผิดทาง

ที่จริงที่ไปดูที่กุยบุรี นั่นน่?ก็ไปขยายเขื่อนที่กุยบุรีที่ยังชุ่ม นั่นนะเคราะห์ดีไปท?แล้วก็โครงการพระราชดำริอันนี?ถ้าไม่ได้ท?ถ้าทำตามชลประทานทำ ป่านนี้ก็ไม่เสร็?ถ้าไม่เสร็จน้ำท่วมแล้ว ปีนี้ที่ไม่ท่วมกุยบุรี และประจวบคีรีขันธ์ท่วมบ้าง แต่ไม่ขึ้นมาถึงหัวหิ?เพราะเขื่อนกุยบุรี เขื่อนกุยบุรีทำไมขยายได้ ขยายเก็บน้ำได้เก้าล้านลูกบาศก์เมตร

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโครงการพระราชดำริ เราบอกทำเล?อธิบดีชลประทาน ทำยังไงต้องของงบประมาณ งบประมาณไม่ม ก็มีโครงการพระราชดำร?ก็เลยทำทันที แทนที่จะใช้เวลาสามปีก็เหลือใช้เวลาสองป?ทำงานได้ ที่เราไปดู ทำงานได้จริง?ถ้าไม่มีน้ำเก้าล้านลูกบาศก์เมตรเต็มแล้?แต่น้ำมันก็ล้นมาปกติ ตามจำนวนปกติ เลยทำให้น้ำไม่ท่วม ถ้าเก้าล้านลูกบาศก์เมต?ฝนลงซู่ๆ มีหวังท่วม ท่วมทั้งด้านบน ท่วมทั้งด้านล่าง ก็ท่วมแล้ว

น้ำก็ทำลาย ถ้าเราทำโครงการที่ใช้งานได้เร็วๆ ประหยัดการท่วมของพื้นดิน และถ้าว่าไปประหยัดทรัพย์ ความจริงที่ใช้เงินตอนนั้?ใช้เงินร้อยล้านกว่าๆ เดี๋ยวนี้ก็กลับคืนมาแล้ว ถ้าไม่ได?ไม่ได้ทำ น้ำที่มาท่วม ก็ทำลายร้อยล้า?ร้อยล้าน สำหรับคนที่พยักหน้?เขาไม่ร้อยล้านไม่ใช่อะไร ต้องพันล้า?หมื่นล้า?แสนล้า?แต่ร้อยล้านชาวบ้านเขารู้สึ?ก็หมายความว่าร้อยล้านที่เอาจากโครงการพระราชดำร?กลับคืนมาแล้?กลับมาไห?มาที่ประชาชน

ประชาชนเขาได?ถ้าไม่ได้ใช้เงินนี?ปีหน้าต้องใช้สองร้อยล้าน เพราะถ้าไม่ได้ใช้เงินทันที เงินมีอยู่ คนก็บอ?บางทีไม่มี แต่เงินนะม?ในงบประมาณมี ถ้าไม่มี ก็หมายความว่างบประมาณทำไม่ถู?แต่อันนี้ร้อยล้านใช้ไป ใช้ดีแล้?ใช้ถูกต้อง ไม่เสียหาย ทำให้ประชาชนได้กำไ?ถ้าไม่ได้ใช้ไป ก็ไม่รู้ว่าใครใส่กระเป๋าไปไห?แต่ว่าประชาชนไม่ได?เพราะฉะนั้?ที่ทำโครงการประหยัดไปหนึ่งปี ที่ไปดูเห็นประจักษ?น้ำไหลออกมาจากเขื่อน ไม่ใช่พูดหลอ?น้ำจริงๆ มันลงมาเต็มเขื่อ?แทนที่จะเป็น 38 ล้านลูกบาศก์เมตร มันเป็?40 กว่าล้านที่ลงม?

ทำให้น้ำลงมาเก็บ และล้นมาได?เพราะน้ำนี่ได้ใช?เวลาแล่นรถไป ข้างล่างก็เห็นก็ทำนาได?นามีประโยชน์ เพราะข้าวไม่เสีย ข้าวได้ใช้ และถ้าจะเอาข้าวนี่ไปไปส่งนอก เราก็ได้เงิน ของแลกเปลี่ยนได้ ฉะนั้นโครงการร้อยล้านนี้ ทำดี และก็ช่างชลประทานมีความรู้พอที่จะท?อันนี้ไม่ต้องอาศัยช่างจากต่างประเท?ช่างในเมืองไทยนี่เอง และก็ใช้เครื่องมือในเมืองไทยนี่ได้

ก็เลยรู้สึกว่าปีนี?ที่ได้เห็นการขยายโครงการกุยบุรีได้ผลจริง?ได้ไปดูก็ดีใ?พอใจ นี่ต้องรอที่ได้ไปดูโครงการชลประทานที่กุยบุรี ที่หมู่บ้านยางชุ?เป็นโครงการที่ใช้งานได?แล้วไม่ใช่ที่ยางชุมเท่านั้นเอง ข้าง?มีการสร้างน้?เขื่อนที่กักน้?ได้ผลด?ยังต้องทำอีกมา?แต่เวลามาพูดกับสมาคมนี้ก็พูดถึงชลประทา?ก็ได้ผลด?แต่ค่อยๆ ทำ เพราะว่าไม่ใช่ไม่มีเงินเท่านั้นเอง เงินมันมีไม่พอ แต่ที่ที่จะทำไม่มี ถ้าจะทำต้องศึกษาให้ด?เพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ บอกให้ทำอย่างนั้นๆ เสร็จแล้วก็ไม่มีหลักวิชาที่ด?อาจจะเสียก็ได้

แต่ว่าการที่จะทำ ต้องพยายามหาที่ท?และใช้ความรู้ที่ถูกต้อ?โครงการอย่างอื่นมีที่ต้องท?ไม่เฉพาะชลประทาน แต่ว่าโดยที่เราเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชลประทาน กล้าบอกที่จะทำ รู้สึก ใครคงง่ว?เดี๋ยวนี้ชักมืดเร็?ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได?ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวล?ก็ขอขอบใจที่ท่านมาให้พ?และก็ให้พรนี่ด?ถ้าไม่ให้พรก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไ?ถ้ามาให้พรเราก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่าง?แล้วก็ต้องให้พรทุกฝ่าย

ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ให้กำลังใจทำได้ด?แต่วันนี้ไม่พูดให้ทำอะไร ทะเลาะกันไม่เอ?ไม่ให้ทะเล?ให้ทำอะไรที่ดูดี และคิดให?อย่าเกิน อย่าเลยเถิ?แต่ถ้าทุกคนทำงานให้เหมาะสม บ้านเมืองจะไปได้ ให้แต่ละคนไปได?ไม่ใช่มีการหัวชนฝาจะทำอะไร ก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมคว?เศรษฐกิจพอเพีย?คือทำให้พอเพีย?ถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได?แต่ถ้าพอเพียงสามารถนำพาประเทศไปได้ดี

ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จพอเพียง เพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริง ก็ไม่รู้ คนที่รับพรก็รับไ?คนที่ไม่รับพ?ก็คิดในใ?ขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พ?เรารับพรของท่า?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:05 PM