พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษ?๒๕๔๔
 

พระราชดำรั?
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ?ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงค?
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
?ศาลาดุสิดาลั?สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต?
วันอังคารที่ ?ธันวาค??? ๒๕๔๔


***

ขอขอบใจท่านทั้งหลา?ที่ได้มาให้พรในวันนี?โดยผ่านคำของนายกรัฐมนตรี ผู้ได้สรุปโดยสังเข?งานการที่ได้ทำมาเป็นเวลาเกิน ๕๐ ปี ซึ่งเป็นการสรุปที่กะทัดรัด ตั้งใจจะลงมา ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่?โครงการบางอย่างก็เกิดขึ้นมาโดยบังเอิ?อย่างที่ได้กล่าวถึงโครงการ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า คำว่?อ่างเก็บน้ำเขาเต่า นี่ก็ดูท่าทางโก้ดี เพราะว่าอ่างเก็บน้ำดูจะเป็นโครงการที่ใหญ?แต่ที่จริงเป็นโครงการเล็กนิดเดีย?และเกิดขึ้นโดยบังเอิ?ได้แล่นรถไปเมื่อเป็นเวลาเกือ?๕๐ ปี ที่ไปหัวหิ?และแล่นรถไปตามชายหาด แล่นจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านเขาเต่?บนหาดทรา?และขึ้นไปบนบ?บนฝั่ง บนบก และผ่านหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมง และเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้า?ไปเก็บหอยเพื่อหากิ?เขาไม่ค่อยได้ทำการเพาะปลูก และแม้จะประม?ก็ไม่ได้ทำมากนัก โดยมากไปเก็บหอ?เราก็แล่นไปตรงนั้น ข้ามหมู่บ้านแล้ว ก็มีทุ่ง คล้ายๆ เป็นทุ่ง ซึ่งเขาเรียกว่?ตะกา?ตะกาดนี้ เป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลขึ้นถึง และเป็นโคล?เวลาน้ำลงก็เป็นโคล?เวลาน้ำขึ้นก็แฉะ?เราก็แล่นรถจี๊ปไ?แล่น?ไป ก็จมเล?มีชาวบ้านมาเข็นร?ช่วยกันเข็?ทั้งทหาร และตำรวจ ก็มาช่วยกันเข็?จนกระทั่งข้ามไปอีกข้าง และไปเจอทา?ทางเกวีย?เหมือนทางเกวียนข้ามไ?จนกระทั่งอ้อมเขาเต่า ไปลงหาดทรายอีกแห่งหนึ่?ที่เรียกว่?หาดปราณคลิคี?

หาดปราณฯ นั้นน่?ได้แล่นรถไ?จนกระทั่งถึงปากแม่น้ำปรา?ทั้งหมดนี้ ไม่ได้ไปเป็นครั้งเดียว แต่เป็นหลายครั้ง แต่การที่ข้ามตะกาดนั้น ก็เกิดความคิดว่า ตรงนั้นเป็นที่ที่เปล่าประโยชน์ เพราะว่าน้ำก็ไม่มีมากพ?ที่จะทำประโยชน?แต่น้ำก็มีมากเกินไ?ที่จะทำประโยชน?จึงนึกว่?ถ้าสมมติว่?กั้นตรงทางที่น้ำทะเล น้ำเค็มเข้ามาปิดตรงทางเข้า สามารถจะเอาน้ำทะเลออกไ?และกักน้ำจืดไว?ก็จะเป็นประโยชน์ ทั้งเป็นประโยชน์ในด้าน ที่จะใช้น้ำจืดนั้น เป็นน้ำสำหรับทำการเพาะปลูก และเป็นน้ำสำหรับทำการประมง จึงบอกกับอธิปดีชลประทา?ในขณะนั้?คื???ชูชาติ กำภู ให้ช่วยคิดทำกั้นตรงนั้?ทีแรกก???ชูชาติก็ เห็นว่?ไม?ไม่คุ้มไม่ดี เพราะว่าถ้าทำแล้วก?ตรงนั้นอาจจะมีน้?แต่ว่าน้ำจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไ?บอกว่า ควรจะทำน้ำให้อยู่สูงกว่า แล้วก็กั้นตรงนี้ ใช้เป็นที่ทำการเพาะปลู?แต่ในเวลานั้?รู้สึกว่?โครงการที่อธิปดีชลประทานเสนอ เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองมา?สิ้นเปลืองในขณะนั้?ในสมัยนั้น ว่าจะใช้เงินถึ??ล้านบา?ซึ่งสำหรับเดี๋ยวนี?คล้ายๆ ว่??ล้านบาทก็ขี้ผง ทำอะไร ทำอะไรไม่ได้ ?ล้านบา?แต่สมัยโน้??ล้านบา?นับว่าเป็น เป็นเงินจำนวนมาก ก็เลยบอกว่?เชื่อเถิดทำเป็นประตูน้?เป็นกั้นไว?ซึ่งก็ทำได?และสิ้นเปลืองน้อ?นับว่าไม่มากนั?คื?๖๐,๐๐?บา?ไอ?๖๐,๐๐?บาทนั้?มิได้เป็นเงินของ ของราชกา?ไม่ได้เป็นเงินของส่วนรวม ของประชาชน เป็นเงินส่วนตัวที่ให้เขาไป ทำไปเถอะ ๖๐,๐๐?บา?ซึ่ง ๖๐,๐๐๐บาทก็ถือว่าไม่น้อ?ถ้?แต่ถ้าทำได้ประโยชน์ด?ก็นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาล ถ้าทำแล้วก็ไม่ได้ประโยชน?ก็ยังไม่เสียหายมากนั?และเงินงบประมาณไม่ได้เสียเลย

ในที่สุดก็ทำได?นั่นเป็นปี ๒๕๐๖ เวลาทำแล้ว ฝนไม่ล?เพราะที่นั่นเป็นที่ที่แห้งแล้ง ที่เขาเต่านั้น เป็นที่ที่แล้งที่สุดในประเทศไท?ใครๆ บอกอีสานแล้ง จะต้องสร้างอีสานเขีย?อีสานฝนลงม?มากกว่าที่นี่หลายสิบเท่า ที่เขาเต่าในสมัยนั้น ฝนตกเพียงปีละซัก ?วันหรื??วั?แต่ว่าในที่สุดน้ำก?ได้เพิ่มขึ้นมาหน่อ?แต่น้ำก็ยังกร่อยมา?จะเรียกว่ากร่อยก็ยังไม่ได้ เรียกว่าเค็ม เค็มทีเดีย?เพราะว่าน้ำที่เข้ามาในนั้น คือน้ำเกลื?น้ำทะเ?แล้วก็เมื่อน้ำทะเลเข้ามา เรากังกักเอาไว?ตลอดปีมันก็ระเหย ระเห?น้ำมันระเหยไ?เกลือไม่ระเห?ทำให้น้ำนั้นเค็มกว่า เค็มกว่าน้ำจืด เอ้อน้ำทะเ?น้?น้ำทะเลกลายเป็นเหมือนน้ำจื?เลยไม่ทราบว่าจะทำยังไง ปีต่อไ?ได้ไปที่ประจวบคีรีขันธ?ที่คลองวาฬ ซึ่งมีสถานีประมงที่คลองวาฬ เขาเลี้ยงปลา ที่เป็นปลาทะเล เรียกว่า ปลานวลจันทร์ทะเล เขาจับปลานวลจันทร์เล็ก?ที่อยู่ในทะเลเอามาขา?และสำหรับเลี้ยงใ?ในบ่?ซึ่งถ้าเลี้ยงในบ่อ น้ำมันจืดล?ปลานวลจันทร์ทะเลนั้น ก็เติบโตได?เป็นอันว่า จะเป็นอาชีพสำหรับชาวบ้าน ไปซื้อมา เขาไม่ได้ซื้?เราซื้อให้ ไปซื้อเอามาปล่อยในอ่างเก็บน้?และเมื่อปล่อยแล้วมันก็เติบโต เติบโตดี ปีหนึ่งมันเติบโตมาขายได้เป็นเงิน เป็นหลายแส?แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจ จึงเลิ?ปลานวลจันทร์ทะเลมันไม่ มันไม่เติบโต เอ้อมันไม่แพร่พันธุ์ในบ่?ในอ่าง มันจะแพร่พันธุ์ได้แต่ในทะเ?แต่ก็ยังไงก็จับได้และค้าขายได้ ซึ่งถ้าสมมติว่?ไปซื้อมาแล้วมาปล่อยแล้วก็ดูแ?และถึงเวลาก็ขา?ก็เป็นอาชีพที่ดี

มาถึงปีต่อไปนั้น ก็จับปลานวลจันทร์ทะเ?ก็ได้จำนวนปลามากพอสมคว?แต่ที่แปลกที่สุด ไปจับไปจับมาจับม?ได้จับได้ปลาที่เรียกว่?ปลาหมอเท?ใครเอามาใส่ก็ไม่ทราบ ไม่มีใครยอมรับว่าเอามาใส?แต่ก็ได้ปลาหมอเท?๑๕ ตั?ซึ่งก็นับว่า เป็นผลพลอยได้ที่ดี แต่ปลาหมอเทศนั้น คนไม่ชอบ บอกว่าปลาหมอไทยอร่อยกว่า ปลาหมอเทศนี่ของเทศ ใช้ไม่ได?เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่นำมาใส?แต่ว่าปลาหมอเทศนี่ เราถือว่าเป็นผลพลอยได้ ก็เอาขึ้นม?และตั้งใจจะให้ตากแห้?และทำป่น ทำเป็นปลาป่นสำหรับเลี้ยงไก?เลี้ยงเป็ด ชาวบ้านก็บ่นบอกว่าเหม็?เขาไม่เอาใจใส่เล?ฉะนั้นก็ เราก็กลายเป็นคนไม่ดี เอาของมาทำให?ทำให้สกปรก ทำให้เป็?pollution ต้องบอ?pollution เพราะว่าต้องพูดภาษาอังกฤษน?ถ้?ถ้าพูดภาษาไท?ไม่มีใครเข้าใจ เป็น pollution ก็ไม่สำเร็?ลงท้ายก็ไม?ไม่เอาอี?เลยไม่ได้ไปที่เขาเต่านี้ เป็นเวลาแรมป?เพิ่งไปเมื่อ เมื่??เดือ?ไป ไปดูแล้วก็ คนก็ฮือฮากันว่?เป็นโครงการที่เก่าแก่ที่สุ?เป็นโครงการชลประทานอันแร?ของพระเจ้าอยู่หั?ก็ถึงบอกว่าค่อนข้างจะบังเอิญ ที่ทำโครงการนี?และก็ผ?ผลที่ได้ ก็บังเอิญเหมือนกัน บังเอิญม?มีปล?แต่ลงท้ายผลก็ไม่สำเร็จ ไม่ได้เป็นผลสำเร็จ แต่ทีหลังก็ที่ไปดู เลยกลายเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่ง เพราะว่าไปที่นั่?ไปดูที?ที่โรงเรีย?ที่โรงเรียนนั้?ในครั้งโน้?มีโรงเรียนเล็ก?มีครูคนเดียว แล้วก็มีนักเรียนไม่กี่คน เป็นที่ที่ลุ่ม ปลูกหญ้าให้เด็กวิ่งเล่นก็ไม่ขึ้น ได้ไ?ได้ไปดูที่ตรงนั้?และมีผู้เชี่ยวชาญทางองค์การอาหาร และเกษตร ได้ไปด้ว?ซึ่งเขาเป็นคนผู้เชี่ยวชา?ทางเกี่ยวข้องกับดิ?ก็ปรึกษาเข?ปรึกษาเขาว่าเป็นอย่างไ?ดินที่นี่เป็นอย่างไร เขาก็อุตส่าห์ไปเอาที่เจา?ไม่ใช่เครื่องใหญ่โ?เป็นที่เจาะเหมือนสว่าน สว่านมือ ไม่ใช่ไฟฟ้?เจาะแล้วเอาขึ้นม?เขาก็ไปตรวจด?บอกว่าดินนี้แย่มาก ที่เขาเต่านี้สถานการณ์เรื่องน้?ก็ที่แย่ที่สุดในประเทศ ทั้งนี้สำหรับดินก็เป็นสถานการณ?ที่แย่ที่สุดในประเทศเหมือนกั?เป็นดินที่ถ้าจะปลูกอะไ?ไม่มีอะไรขึ้?เพราะว่าไม่มีอาหารสำหรับ ให้ปลูกพืชอะไรเล?ถึงหญ้าไม่ขึ้น

ก็มีวิธีที่จะแก้ไข วิธีแก้ไขก็ใช้เอาดินลูกรัง ซึ่งแต่ละคนก็คงได้เคยเห็?ดินสีแดงลูกรัง ไม?ไม่ได้นึกว่าจะมาทำการเพาะปลู?เพาะปลูกได?แต่ความจริงดินลูกรังนี?มีอาหารที่ดีสำหรับพืชพอสมควร แต่ว่ามันไม่ขึ้น เพราะว่าไม่มีจุลินทรีย?ที่จะมาช่วยให้พืชสามารถที่จะดู?ดูดเอาอาหารที่อยู่ในดิ?ก็ไปเอาดินลูกรังมาจากเนิ?ที่อยู่ข้างถนน ทางด้า?ด้านเนินที่อยู่ทางตะวันต?แต่ไม่ไกลนัก ก็เอาดินมาใส?และก็ปลูกหญ้?ปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ก็ขึ้นได้ด?ทีนี้การที่ได้ไปเมื่?เมื่??เดือนนี้ ไปมิได้ไปสำหรับไปปลูกอะไ?มิได้ไปสำหรับไปเลี้ยงปลา มิได้ไปสำหรับทำอะไ?ที่จะเป็นเงินเป็นทอง แต่ไปสำหรับไปสอนเด็ก เอาเด็กไ?แล้วไปให้เขาดู ว่าทำยังไง สำหรับตรวจดิ?ว่าดินเป็นอย่างไ?แล้วก็บอกเขาว่?นี่แหละเมื่อสมัยก่อนนี?เมื่?๔๐ กว่าปีได้มาที่นี?และได้มาเจอผ?ได้มาเจอสถานการณ์ที่ไม่ด?สถานการณ์ที่ รู้สึกว่าแร้นแค้นมาก แล้วก็ชาวบ้านที่เขาเต่านี้ ไม่มีเงิ?ไม่มีอาหาร แต่เดี๋ยวนี้ เขาก็อยู่ดีกินดีพอสมคว?ก็มาจากการพัฒน?พัฒนาให้ดินดีขึ้?ให้สถานการณ์ที่ใ?ในละแวกนั้นดีขึ้?เขาก็ได้เห็นว่าเราทำอย่างไ?ทั้งที่โรงเรีย?ที่โรงเรียนนั้?ก็เป็นโรงเรียนเดี๋ยวนี?มีนักเรียนมากขึ้?แล้วก็มีครูมากขึ้น ครูเดิมเขาก็ยังอยู?แต่ว่าเป็นครูที่ปลดเกษียณแล้?อายุ อายุมากหน่อย แต่ว่ายังแปลกใ?อายุยังไม่ นึกว่าจะเป็นคนแก?แท้จริงเป็นหนุ่ม?อายุตอนนั้?เดี๋ยวนี้ก็ซัก ๖๘ ก็หนุ่มๆ ๖๘ ก็เลยได้พบ หูตึ?ไปคุยกับเขาลำบาก เราก็หูตึงเหมือนกั?เขาก็หูตึง ก็คุยไม่ค่อยได?แต่ไม่เป็นไร เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใ?เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใ?แล้วก็ไปดูอีกแห่งหนึ่ง อีกข้า?ซึ่งเคยเห็นว่าเขาไถลงม?ใช้เครื่องไถเป็นเนิน เป็นเนินที่ลงมาจากภูเข?ไถลงมาแล้วก็เมื่อมีฝ?ดินก็ถูกทลายลงมาในอ่าง มันก็เสี?เสีย เสียหลายอย่า?ดินก็เสียหมด อาหารในดิน แล้วก็อ่างก็ตื้นเขิน นี่เป็นปัญหาที่เจอทั่วทั้งประเทศ ว่าทำไม่ดี คือไถสำหรับทำการเพาะปลูก แล้วก็ มันก็ทลายลงม?ทำอ่างเก็บน้ำทลา?ทลายดินลงม?ดินก็มาทำให้อ่างเก็บน้ำนั้นตื้นเขิ?

นี่ก็ไปครั้งนี้ไปดูโครงการ คำว่าโครงการนี?โก้ว่าเป็นโครงกา?แต่ก็โครงการนี้ก็ได้เห็นว่?ทั่วประเทศ มีสิ่งที่ทำแล้วบกพร่อง ถ้าบกพร่อง จนกระทั่งทำให้ที่ตรงนั้น เจริญขึ้นไม่ได?แต่ก?ก็เจริญได้พอสมคว?ก็เพราะว่ามีคนไปช่วย แต่ก็ยังไงก็ตา?ก็ได้ให้นักเรียนได้เห็นว่า ในที่ที่แร้นแค้น มันไม่เจริญขึ้นมาได้ อย่างที่ควรจะเกิดเจริญได?เพราะว่าไปทำอะไร ที่ไม่ถูกต้อ?ไม่ถูกหลักวิชา อันนี้ อะไรก็ตา?ทั้งนี้ก็อยากให้ เด็กเขาได้ทราบ ได้เห็?ก็เข้าใจว่?เขารู้ เขาได้เห็น และก็ได้เกิดความรู้ขึ้นม?และเขาจะต้องหาความรู้เองต่อไ?ไม่ใช่ว่าจะไปบอก เราต้องทำอย่างนั้น?แล้วก็ เขาก็ท?แล้วก็ได้ผ?แต่นี่เขาให้เห็นกับตัว ตัวเขาเองได้เห็นว่?ในภูมิประเทศที่แร้นแค้?มันทำได้ เพิ่มขึ้?เพิ่มความเจริญได?แต่ว่าที?ที่คนไม่ค่อยอยากทำ มันก็เจริญไม่ได้ หรือเจริญช้า ถ้าเจริญช้?ก็เท่ากับว่าถอยหลั?ทั่วประเทศก็เป็นอย่างนี้ ซึ่งนายก?มาพูดตะกี้ว่?ทำงา?๕๐ กว่า ๕๐ ปี มีโครงการเกิ?เกิน ?๐๐?โครงกา?โครงการนั้นน่ะ ?๐๐?โครงการนั้?ความจริง ?๐๐?มันน้อ?ในประเทศน่?มีโครงการเป็นแสนเป็นล้าน แต่ว่าถ้าทำตามแบบที่ ที่เหมาะสมที่ถูกต้อง ไม่ต้องให้พระเจ้าอยู่หัวไปทำ ทำ ไม่ต้องแม้แต่นายกฯ ไปทำ ต้องทำ คนที่มีหน้าที่ทำ ก็ทำไป และเมื่อทำไป ถ้าอยากให้มีกำลังใ?เราก็อาจจะมาโอ้อวดกันนิดหน่อ?ว่าในตำบลของตั?ทำอย่างนั้นๆ ดี ได?ได้ประโยชน์ขึ้นม?ก็อันนี้ก็จะดี เพราะว่าคนที่ได้ทราบ ว่าชาวบ้านในตำบลโน้น?ได้ท?และได้ประโยชน์ ก็มาอวดให้คน ที่ยังไม่มีความคิด ได้ทำบ้า?และอาจจะเชิญ ผู้ที่เขาทำได้สำเร็จมา มาดูในที่ที่ ที่ยังไม่สำเร็?หรือยังไม่ดี หรือยังไม่รู้ว่า ควรจะทำอย่างไร อันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าได้ ไม่ถอยหลัง

ซึ่งก่อนลงมานี?มิได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่อง เรื่องพัฒน?ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่อง เรื่องความหายน?ซึ่งปัจจุบันนี?ทุกคนทราบดีว่า ประเทศดูเหมือนว่?จะหายน?ไม่ใช่ พัฒน?ไม่ใช่วัฒน?เพราะว่า เดี๋ยวนี้อะไรๆ ดูจะเสื่อมลง ทางนายกฯ ดูนั่งทำหน้ามุ่ย รู้สึก รู้สึกไม่พอใจที่บอกว่า ประเทศหายน?แต่เป็นความจริ?เพราะว่า ทำอะไรมันดูมีปัญหาทั้งนั้น แต่สำหรับท่านนายกฯ น่ะไม่มี นายก?Happy แต่ว่า Happy ข้างนอ?ดูท่าทาง Happy แต่ข้างในไม่สบายใจ ก็ว่าไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าไม่ก้าวหน้?แต่ยังไง การก้าวหน้านั้?นายก?ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำยังไงให้ก้าวหน้า คื?จะต้องสามัคคีกัน ร่วมกันท?แล้วถ้าร่วมกันทำ มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้าไม่ร่วมกันทำ ไม?ไม่มีทางก้าวหน้า แล้วข้อสำคัญเรามานึกถึงคำว่า ทัศนะของแต่ละค?ความคิดของแต่ละค?ก็มีความคิดดีทั้งนั้?แต่ว่าทัศนะของอีกคนหรือความคิด หรือเกณฑ์ของคนอื่น มันไม่เหมือนกั?ก็ขัดกัน ถ้าเรามีความคิดอย่างหนึ่งแล้วก็มาพูดกับอีกคน เขาบอกไม?ไม่ถูก เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ถูก แต่ตอนนี้เราจะทำยังไ?ถ้าหากว่ามีความคิดใน ในงานอะไรอย่างหนึ่?คนหนึ่งบอกต้องทำอย่างนี้ อีกคนบอกทำอีกอย่าง ขัดกัน มันจะสำเร็จได้อย่างไ?มันไม่มีทางสำเร็?แต่ว่าทางสำเร็จมันมี อยู่ที่จะต้องละทิฐ?ถ้าหากว่ามาพูดกั?และจะเห็นได้ว่ามีทาง ในงานอะไรก็ตาม ความจริงมันมีทางเดีย?ไม่ใช่มีหลายทา?ถ้ามีหลายทาง บางทีก็มาดูด??มันก็ทางเดียวกัน ทางที่จะทำให้งานสำเร็จน่?ไม่ใช่มีหลายทา?มันมีทางเดีย?แต่ความคิดไม่เหมือนกัน มีจับเกณฑ์ของตัวเป็นใหญ่ อีกคนหนึ่ง เขาก็มีเกณฑ์ของเขา ฉะนั้นจะต้องให้ปรองดองกันได้

คำว่?ปรองดอ?คำว่?สามัคค?สำคัญมาก ต้องมาหาทางที่ ที่มารวมปรองดองได้ แต่ว่าที่เป็นอย่างนี?คน ?คน ความคิดไม่เหมือนกั?มีไม่เหมือ?มีให้เหมือนกันไม่ได้ คน คนแต่ละคนมีความคิดต่างกั?มีแนวชีวิตคนละอย่า?ได้เรียนรู้มาคนละอย่าง ได้มีประสบการณ์มาคนละอย่าง แต่ว่าถ้าม?มาสัมมนากันน่ะ เชิงปฏิบัติการ ก็จะสำเร็จได?แล้วไอ้คำเชิงปฏิบัติการน?ต้องปฏิบัต?ถ้าทำสัมมนาเชิงปฏิบัติกา?แต่ไม่ได้ปฏิบัติ อย่างวันนี้น?ไม่ใช่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ นี่แหละพูด และพูดอยู่คนเดีย?ถ้ามาพูดกั?คุยกัน และปฏิบัติ นี่ก็เป็?เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แต่ว่ากา?การสัมมนาเชิงปฏิบัติกา?แบบที่เราทำๆ กั?มันไม่ใช?มันก?ขอโทษน?เป็นการไปเที่ย?ไปเที่ยวรถไฟน่?ก็มันไม่ถู?ถ้าหากว่าพูดกันให้รู้เรื่อ?นั่นจะมีประโยชน์ ถึงต้องดูว่า แต่ละค?มีความคิดแตกต่างกั?ต้องพยายามที่จะให้ ความคิดนั้?ความแตกต่างนั้?มาปรองดองกัน

แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะพูด จะพูดแล้วก็แต่ละคนก็จะต้องโกรธตัวเอง ไม่ใช่โกรธคนอื่น อย่างคนที่ มีความคิดอย่างหนึ่?แล้วก็ไปเจอคนที่มีความคิดอีกอย่า?ก็โกรธเข?รู้สึกโกรธ รู้สึกเคือ?ว่าทำไมเขาไม?ไม่มีความคิดเหมือนกั?ไอ้ไม่มีความคิดเหมือนกันน่?มันเป็นไปได้ แต่ที่น่าโกรธที่สุดก็คือ ตอนนี้เราคิดอย่างนี้ พรุ่งนี้เราคิดอีกอย่าง ขัดกันเอ?ขัดกับตั?ตัวเราเอ?ในตัวเราเองน่ะขัดกัน นี่ไม่รู้ว่า มาคิดม??วันแล้?ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไ?คือว่า แปลไม่ได?หมู่นี้ฟังแต่ภาษาอังกฤ?ฟังภาษาไทยไม่ได้ ไม่รู้เรื่อง เพราะว่า ไปฟังวิทยุไทยก็ม?ภาษาอังกฤษ ทีนี้ก็เป็นเรื่องของกา?เอ๊ะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤ?ชักจำไม่ได้อีกแล้ว จำไม่ได้จริง?คื?สมองชักจะเลือน มันอายุมันมา?ก็เลยมีเรื่องของความคิดที่ขัดกัน มีคนละมาตรฐา?เขาเรียกภาษาอังกฤษ ว่?double standard double ก็สองอย่าง standard ก็เกณฑ?เกณฑ์หรือมาตรฐาน มาตรฐานที่มี ?อย่า?คือหมายความว่า เราคิดว่?สำหรับตัวเราอะไรดี แล้วก็บอ?แต่ว่าไปพูดกับอีกค?ไปพูดอีกอย่างว่า อันนั้นเป็นดีสำหรับเขา เป็น double standard อย่างสำหรับเราคนไทยถือว่?ทำอะไรอย่างนะด?แต่เราไปบอกว่าขอ?ของต่างประเทศเขาพูดอย่างนั้น เขาไม่ดี เนี่ยเรามี double standard ไอ้คำว่า double standard เนี่?มันทำให้ ทำให้ความเจริญไม่เกิดขึ้?แต่ว่าอาจจะนึกว่?ความเจริญเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเราไปต้มเขาได้ เราไ?เราไปหลอกเขาได?แต่ความจริ?double standard นี้มีทั่?ทั่วไป ทั่วโล?ไม่ใช่เมืองไทย เมืองไทยไม่เคย ก่อนนี้ไม่มีเท่าไหร่ double standard ต่างประเทศมีมากกว่?แต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อ อย่างที่ว่าพูดภาษาฝรั่?เราก็ต้องมีบ้า?

ดังนั้นการที่แก้ไขความเดือดร้อ?ความหายน?จะต้องดูว่าไอ้ double standard นี?เราจะมาปราบได้ยังไ?แล้วก็ขอ ขอให้ท่านไปคิดเป็นการบ้า?ว่?double standard นี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไร คือคิดมา ?วั??คื?เวลาหลับก็ ก็คิ?ตื่นมาก็เอ๊ะ ตะกี้คิดอะไร มันไม่รู้เลย ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร แต่ว่ามาปรารภว่า ถ้าเราไม่ใช้ double standard ใช้ความตรงไปตรงม?จะ จะแก้ไขสถานการณ์ได?แต่ถ้ายังใช้อยู่ รู้สึกว่าจะไม่มีความเจริ?คนที่ม?double standard อาจจะมีความเจริญขอ?ของเขาได?แต่ว่าถ้าเรามี double standard ในตัวเราเอ?เราขัดขาตัวเอง คือเดิ??ไป ถ้าเดิ??ไปขามันขัดกั?เราไปขัดขาคนอื่นไม่เป็นไ?คนอื่นเขาหกคะเมน แต่ถ้าเราขัดขาตัวเอง ไม่มีปัญหาเราต้องหกคะเมน เพราะว่าตัวเราเอ?เราไปขัดขาคนอื่น คนอื่นน่ะหกคะเมน เราอาจจะไม่หกคะเมนได?แต่ถ้าไปขัดขาคนอื่?เราอาจจะหกคะเมนก็ได้เหมือนกั?ฉะนั้นไอ้การมี double standard ในตัวเอง อันนี้เป็นอันตรายที่สุ?อันนี้ต้องขอให้ท่านไ?ลองแปลว่?คือแปลว่าอะไ?อันนี้ที่เป็นความเดือดร้อนในจิตใ?และความไม่สบายใจ ว่าสมัยนี้กำลังถอยหลัง เพราะว่าใช?double standard ในตัวเราเอ?หรือในประเทศเราเอง ถ้าไปใช้ double standard กับคนอื่นหรือประเทศอื่?ก็แล้วไป ไม่เป็นไ?เขาอาจจะเสียหา?แต่เมื่อเขาเสียหายเขาก็โกรธเรา เราก็เสียหายเหมือนกั?เขาตีหัวเร?เราไปขัดขาคนอื่น คนอื่นเขาก็โกร?เขาก็โกรธเขาก็มาตีเร?อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา

แล้วก็ที่มาถึงนี่แล้วก็นายกฯ ก็ได้ชมว่าทำให้ส่วนรวมได้ดีขึ้?ก็ดี ดีใจ ที่เห็นว่าเป็นเช่นนั้น แต่ว่าไอ้ความเดือดร้อนที่เดินลงม?อยากจะมาพูดกับท่านว่?เราต้องพยายามแก้ไขให้ความถอยหลังที่เกิดขึ้นในเมืองไท?ในปัจจุบันนี้จะต้องแก้ไขให้เดินหน้?ให้ก้าวหน้?และให้มีความรุ่งเรืองต่อไปได?มาถึงฟังดู ว่านายกพูดในนามของท่านทั้งหลายว่ามีความพอใ?ก็ดีใจชั่วขณ?ดีใจมากว่า โอ?เราทำด?แต่มาคิดกลับไปที่เราตั้งใจจะมาปราร?ก็กลุ้มใ?ถึงต้องพูดให?ฝากให้ทุ??ท่าน ไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้น คนอื่นทุกคนว่า ต้องพยายามแก้ไ?ไม่ให้ขัดขากันเอ?ไม่ให้ขัดขากันเองโดยนึกตั้งใจว่า นึกจะได้ดี ฉะนั้น ต้องพยายามเข้าใจคำนี?แล้วเอาไปแปลให้ด?แล้วก็ปฏิบัต?มานึกดูว่า Standard ก็คื?มาตรฐา?ดับเบิลก?ขัดกัน คื?มาตรฐานที่ขัดกัน แต่ว่าถ้าขัด ?บุคค?ขัดกัน ก็เกิดทะเลาะกันได้ แต่คนบุคคลเดียวกันขัดกันก็อาจจะเดือดร้อนในตั?คื?ตัวเราน่ะม?อาจจะมีหลายตัว หลายคน ลืมว่า เราพูดอะไรตะกี?เสร็จแล้?เรามาขัด ขัดกัน เราก็เสียหาย อันนี้พูดย้ำ เพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสำคัญ อันนี้ก็ พูดอย่างนี?เพราะว่า ได้ยินตะกี้ว่า นายก?ชมว่าทำตั้งแต่เขาเต่?เราก็ตั้งใจที่จะมาเล่าให้ฟัง เรื่องอะไรที่ไม่ ไม่ด?สิ่งที่โสโคร?วันนี้ดูท่าทางพูดอะไรไม่ค่อยดีหรอกครับ สิ่งที่โสโคร?เมื่?๒๐ กว่าปี ๒๐ กว่าปีนั้น ก็ได้คิดถึงว่า สิ่งโสโครกที่ลงมาจากบ้าน แล้วก็ทา?เขาให้ทางเทศบาลมาดูดมาสูบไ?แล้วก็ไป ไปทิ้งในที่ที่สมคว?นี้ก็เป็นเรื่องที่สำคั?เมื่?๒๐ ปี ได้คิดดูว่?ว่าที่เข?เจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูดสิ่งโสโครก จากบ้า?แล้วเขาเอาไปไว้ที่ไห?เป็นปัญห?ก็ไปสืบด?เขาก็บอกว่าสูบเอาไ?และเอาไปทิ้งในที่ที่เหมาะส?ไอ้ที่ที่เหมาะสมนั้น ไม่ทราบที่ไห?ก็ตามรถที่เขาเอาสิ่งโสโครกนั้นไป ตา?ตามรถนั่นไ?แล่น ?ไปตอนกลางคืน มันก็ไม่ค่อยเห็น แต่มันแล่นไป ไปจอดที่คลองหรือที่แม่น้?จอดสักพักหนึ่ง ปล่อยลงคลอ?ปล่อยลงแม่น้?เสร็จแล้วก็ในรถนั้?ก็ไม่มีสิ่งโสโครกแล้?เป็นสำเร็จประโยชน์ เรียบร้อ?สะดวกด?ไม่ต้องไปไกล ไปดูดที่บ้านที่อีกแห่งหนึ่?

เกิดจากเหตุอย่างนี?จึงเกิดความคิดว่?ถ้าหากว่?หาที่แห่งหนึ่ง นอกเมือง แล้วก็ไปทำถั?เอาสิ่งโสโครกนี่ ไปปล่อยใส่ในถังนั้?แล้วก็หมัก หมักไป ๑๐ วั?สิ่งที่เป็นสิ่งโสโคร?ก็หายโสโคร?มีเชื้อโรค เชื้อโรคอะไรล่?หมดไ?๑๐ วันก็หมดไป ถ้าให้ดี เอาเป็?๒๘ วั?ให?ให้มันจริง ?จั??โสโครกพวกเชื้อที่ร้ายแรง ที่เวลานั้นยังมีอยู่ ก็คงไม่ต้องบอกชื่อ ก็คงคนรังเกียจ ชื่อพว?สิ่งโสโครกเหล่านั้นคือ เป็นพวกเชื้อโรคต่า??ชนิด หมดไม่มี แล้วแม้แต่กลิ่นก็หมด ไปใส่อย่างนั้นแล้ว เสร็จแล้?เอาออกมา มาตา?แล้วก็ใช?ที่เป็นวัตถุนั้น มาใช้เป็นปุ๋ยได้ เป็นประโยชน์ มีส่วนที่เป็นสิ่งผลิตที่เป็นของแข็?เป็นของแข็?และสิ่งที่เป็นน้?น้ำก็เป็นปุ๋?ปุ๋ยที่ไม่เหม็?ไอ้สิ่งของแข็งนั้นก็เป็นปุ๋ยที่ไม่แข็ง ไม?ไม่เหม็น เมื่อเอาไปใช้แล้วเอาทำถังหลายถัง ก็เอาสิ่งโสโครกมาใส่อีกต่อไป ก็จะทำเอาของที่โสโคร?และของที่ปฏิกูลมาใช้เป็นประโยชน์สำหรับการเกษตร ใช้ได้ ได้ปรึกษากับผู้ที่รู?และได้ไปทำโครงการอันนั้น ที่นนทบุรี ๒๐ กว่าปี และก็เขาก็รายงานว่?ได้ผลด?มาเมื่???เดือ?ก็เกิดคิดนี้ ก็ถามว่า เดี๋ยวนี้เป็นยังไง เขาบอกโอ้ยยังม?วิธีทำอย่างงี้ แต่ที่นนทบุร?ไม่มีแล้?คงเป็นเพราะว่า เมืองมันขยายไป นนทบุรีนี่ เป็นที่ที่ เป็นที่ที่มีคนไปอยู่อาศั?ไม่ได้เป็นที่สำหรับการเกษต?แต่ว่าเขาไปทำที่อื่น ในจังหวัดอื่??ทำไปทำมา ก็เจอว่า ที่หัวหินก็ม?ก็ให้คนไปดูที่หัวหิน แต่ปรากฏว่?ที่หัวหินไม่ค่อยสำเร็จ ไม่ด?เพราะว่าไปทำ แล้วก็มีคนมา มาสร้างบ้านอยู่รอบ นา??ไปคนที่สร้างบ้านอยู่รอบนั้?ก็เป็นใหญ่ บอกว่า ทำไมเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งไว้ตรงนี้ มันเหม็น มันแย่ เขาก็ยังดีไม่เดินขบวนมาหารัฐมนตร?แต่ว่าจวนแล้?เพราะว่าเขาบอกว่?อยู่ไม่ได้ ที่จริงเขาไม่ได้ แต่ก่อนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นั่?แต่เขามา มาอยู่ มาสร้างบ้านที่มาอยู่อาศัยที่รอบโครงการปฏิกูลนี?ก็ตกลง โครงการปฏิกูลนี้ ตอนนั้นลงทุนถึ??ล้านบา?เราไม่ได้ลงทุนหรอก เขาลงทุนเอ?ควบกับเทศบาลหัวหิน แต่ว่ามีที่อื่นที่ยังพอใช้ได?โครงการแบบนี?ฉะนั้น ก็โครงการที่ทำอย่างนี้ ก็เป็นโครงการที่ส่วนมากท่านทั้งหลายคงไม่มี ไม่ได้เคยได้ยินว่า มีโครงการอย่างนี?ทำขึ้น สิ่งปฏิกูลมาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน?แต่ว่าก็ต้องทำเหมือนกั?

เวลานี้ก็มีปัญหาที่ในกรุงเทพ?ก็เคยพูดแล้ว ว่าในกรุงเทพ?นี?เอาของมาจา?จากต่างจังหวัด ที่เขาปลูกต่างจังหวั?ปลูกแล้วก็มาบริโภค มาบริโภคแล้ว ขอโท?ถ่ายออ?ถ่ายออ?มาแล้วก็ ไอ้ที่ถ่ายออกนี่มันไปไว้ที่ไหน ก็ยังมีปัญหา ว่าจะทำปัญหาอย่างนี้ อันนี้ เทศบาล เทศบาลเป็นทุกข?ก็ต้องพยายามที่จะพิจารณาว่?จะทำอะไรต่อไ?พูดถึงเทศบาล ท่าน ท่านผู้ว่า?สมัค?ตอนนั้นน่ะมาบอกว่า จะทำโครงการสำหรับสุนัขเทศบาล สุนัขเทศ แต่ได้ข่าวว่าท่านได้ทำ ไปทำการทำหมันกับสุนั?แล้วเมื่อทำหมันสุนัขแล้ว ก็ปล่อยออกมาตามถนน แต่ปล่อยมาตามถนนนั้น ก็ขอโท?มันเกิดเดือดร้อน เกิดเดือดร้อ??อย่า?อย่างหนึ่ง ไอ้สุนัขที่ออกมานั้น มันก็วิ่งไปวิ่งมาถูกรถชนมันก็เกิดปฏิกูลน่ะสิ ก็ไม่รู้จะทำยังไ?แต่ว่าที่ท่านไปทำหมันน่ะ ที่แย่อีกอย่าง ก่อนที่จะปล่อยออกมาท่า?ท่านตัดห?ท่านตัดหูสุนัข ให้รู้ว่าเขาทำหมันแล้ว ไอ้นี่มันไม่รู้จะทำยังไง เราไปเจอสุนั?ที่หูแหว่ง อ้านี่แหละทำหมัน ทำหมันแล้ว ทำหมันสมัค?ขอโทษน?(ทรงพระสรวล) ก็ได้ยินว่าอย่างนี?แต่ก่อนนี้สุนั?ไปซื้อที่เมืองนอกมาน?เมื่อห้าสิบปีนั้?ตอนนั้นไปซื้อสุนัขเมืองนอกแล้วก็ สุนัขนั้นเขาตัดห?ไม่ใช่เพราะทำหมั?เขาไม่ได้ทำหมั?สุนัขที่ที่ซื้อมาเขาตัดห?และที่ตัดหูนั้นไม่ได้ทำหมั?รู้ม?เพราะว่าเป็นพ่อแม่ของสุนัขที่รู้จักกันวันหลังว่า โจโฉ ตัวนั้นเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงมา?แต่เสียไปแล้?ตายไปแล้วหลายป?บางก็คนอาจจะจำได?ว่าโจโฉนั้นน่ะพ่อแม่เขาห?หูแหว่?ไม่ได้ เขาตัด ตัดห?แต่ไม่ได้ทำหมั?โจโฉ น่ะไม่ได้ตัด ไม่ได้ตัดห?ไม่ได้ทำหมัน แต่ว่าโจโฉก็เข?เขาไม่ได้มีบุต?ไม่มีลูก แต่ยังไงก็ตา?ของเทศบาลสุนัขที่ตัดหูแหว่?ไม่ได้ตัดห?แบ?แบบพ่อแม่โจโ?มีสุนัขของคุณสมัครนี?มีลูกไม่ได้เพราะว่าไปทำหมันเขา เราไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร สำหรับให?ให้รู้ว่านี่เป็นสุนัขสมัคร แต่ว่าอย่าให้มัน สุนัขบางตัวก็น่ารั?สว?แต่หูแหว่ง ไม่มีใครอยากไปเลี้ยง แต่ถ้าสุนัขที่ทำหมันแล้วได้ดูแลเกี่ยวข้องกับ กับอนามัยสุขภาพของเข?มีคนอยากได?คนอยากได้ไปเลี้ย?มี และแม้จะอยู่ กลางถนนมีคนไม่ใช่คนหรูหราอะไ?มีคน พวกแท๊กซี่ พวกอะไรนั่?เขาก็เลี้ยงด?เพราะว่าเข?คนไทยนี่เมตต?แต่สงสัยว่?ถ้ามันหูแหว่?เขาอาจจะไม่เอา

ถ้างั้?เราข?ขอฝา?ว่าไปหาวิธีที่จะแก้ไ?มีสัตวแพทย์คนนึง พบเมื่อวานนี้เอง เข?เขาบอกว่?ไม่น่าจะตัดหูให้แหว่?ใส่ไมโครชิพให้รู?ก็บอกเขาไมโครชิพนี่มันสิ้นเปลือง ทำให้หูแหว่งปึ๊บเดียวก็ง่ายกว่?แต่ว่าไมโครชิพนี?ก็ที่จริงเขาบอกว่าไม่แพง และมีคนที่จะบริจาคไมโครชิพ แต่มันไม่เห็?คนมาค้านว่?ใส่ไมโครชิพมันไม่เห็?เดี๋ยวไปที่ไหนต้องเอาเครื่องไปตรวจว่?นี่ไมโครชิพหรือเปล่า แต่เขาทำ เมืองนอก เขาท?เขาเอาสุนัขที่เร่ร่อนแล้วก็มาใส่ไมโครชิพ มาใส่แล้วม?มีเบอร์ว่า มันเบอร์อะไร ?รู้หมด ก็คนที่อยา?อยากดูว่าคนนี้ทำหมันเมื่อไหร?ชื่ออะไร ก็เอ?เอาเครื่องมา มาจิ้มดู แล้วก็ไปถามคุณสมัครว่า ทำ ทำหมันเมื่อไหร?ชื่ออะไร เป็นพันธุ์อะไร ก็เป็นพันธุ์เท?หมาเทศ เป็นหมาเทศ เทศบาล นี่แล้วก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีที่จะกำจัด เลิกไม่ให้มีหมาเร่ร่อน เสียหา?แต่ว่าหาวิธีที่จะให้สุนัขพวกนี?ได้ไปม?มีเจ้าขอ?เจ้าของเขา เขาก็เอ็นด?เขาก็ดูแลได้ อย่างของเราที่นี่ม?มีหมาเทศอยู่เยอะเล?เดี๋ยวนี้มีถึง ๔๓ แล้ว ที่ที่มีอยู่นี?ที่นี่คื?เฉพาะที่อยู่ใน ในปกครอง ๔๓ แล้วก็มี ๔๓ เพิ่งมาใหม??แต่นี่เป็นหมาเทศ เอ้อไม่ใช่สิ หมาต่างประเท?หมาต่างประเทศก็มาจากหมาเทศ เพราะว่าอย่างที่เล่า เล่าให้ฟังว่าเรามีหมาเทศ คือหมาที่มีชื่อเสียงดีมา?คือหมาชื่อทองแดง อ้ารู้จักกันนะ ทองแดงนี่เป็นหมาเท?เพราะมาจากเทศบาลแท??นี่แท้ ?เกิดในเทศบาล คือว่า ตอนที่เขาจับ จับสุนัขไป แล้วก็มีคนที่ถือตัวว่า ถือว่าเป็นเจ้าของและอยู่ในซอยก็ไ?ไปที่เทศบา?เอาคืนมา เมื่อเอาคืนมาได้ แม่ของทองแดงเนี่?ทองแดง ยังไม่เกิด แม่ของทองแดงมาด้วย แถมม?ทองแดงนี่เป็นหมาเทศพันธุ์แท้ พันธุ์แท้แท้ทีเดีย?แต่ว่าทองแดงนี่เป็นต้นตำหรับของหมา หมาต่างประเทศที่มาเกิด ?ตั?เข??ตัวนี่ พ่อก็เป็นชาวต่างประเทศ แม่ก็เป็นชาวต่างประเทศ แต่ลูกเป็นหมาเทศ ลูกเป็นหมาต่างประเทศ แต่เขา เขาเกิดในเมืองไท?ก็มีมีสัญชาติเป็นไทย เป็นชาวไทย ตกลงก็ที่นี่มีหม?หมาต่างประเท??แล้วก็มีหมาเทศ ๔๐ มี ๔๐ ท่าน

ต้องบอกท่านเพราะว่าเขามีเกียรติน?ก็เลยจะไม่ ไม่ได้ทำหูแหว่?กลัวว่าเดี๋ย?ผู้ว่า?สมัครม?แล้วไปด้อมดู โอ๊ยนี่ไม่แหว่?นี่ไม่แหว่?นี่ไม่แหว่?นี่จับเอาไปเลย แล้วให้ท่านทำอย่างไร ต้องหาวิธีกา?วิธีการอย่างหนึ่?ห้ามไม่ให้คุณสมัครไปดู ไม่ให้ไปดูที่คอกหม?ก็จะได้ปลอดภัย แต่คุณสมัครเข้าไปในตรงนั้นต้องมีบัตร ต้องติดบัต?บัตรนี?บัตรพวกนี้ไม่ได้ ใช?ไม่ได้ เข้าในเขตนั้นไม่ได?เข้าในเขตนี้ได?ก็นี่แหละเป็นการทำระเบียบให้เรียบร้อ?พู?พูดเลยเถิดไป ค่อนข้างจะ จะมากไปหน่อย แต่ว่าที่ท่านมานี่ ก็รู้สึกว่าให้มีความรื่นเริง แล้วก็ให้พยายามที่จะพูดกันให้รู้เรื่องกั?ถ้าพูดกั?รู้เรื่อ?เมืองไทยคงจะดีขึ้น ถ้าพูดไม่รู้เรื่อง ซึ่งเดี๋ยวนี้มันพูดมันไม่รู้เรื่องจริง ?เพราะทำไ?เพราะแต่ละคน มีทิฐิของตัว แม้จะตัวเองก็มีทิฐิกับตัวเอง ก็ใช้ไม่ได?ก็อันนี้บอกเป็?เป็นปริศนา ก็ไม่อยากจะบอกว่?ใครไม่ดี หรือใค?ใครทำไม่ดี ใครทำไม่ถูกน?ไม่มีใครทำไม่ถูก ทุกคนทำถูก ก็ตา?ตามหลักของตั?ตัวเราทำถู?ตัวเราทำต้องทำถู?ไม่มีทำไม่ถู?นอกจากบางคนที่เข?แหมข้าพเจ้ารู้ดีว่าไม่มีไม่ดีอย่างนั้น ?แต่ว่าคนที่ทำบอกว่าข้าพเจ้าทำไม่ถู?เกือบไม่มี ส่วนมากน่ะข้าพเจ้าทำถูกทั้งนั้?แต่ถ้าบอกว่าข้าพเจ้าทำถู?อีกคนบอกท่าน พณ?ทำไม่ถูก เอ๊ย ไม่ใช่ พณ?ท่านทำไม่ถูก ก็ มันก็ขัดกั?มันขัดกั?แต่ว่าถ้าคนนึงบอ?ข้าพเจ้าทำ ก็มีบ้าง ทำไม่ถูกก็มีบ้าง อีกคนก็บอก ท่านก็บางทีก็ท?ทำถู?เพราะว่า เข้าใจกันได้ ถ้าเข้าใจกันได้แล้?คนในเมืองไทย ๖๐ เท่าไหร่ ๖๒ ล้าน ถึงป่านนี้ก็กว่าแล้ว ก็สามารถที่จะปรองดองกั?สร้างความมั่นค?ใน ในประเทศ คนอื่นก็ชั่งมันล่ะ ชาวต่างประเท?ชาวบ้านต่างประเท?เขาก็เข้??ออ??เข้า?ออกๆ ทุกนาทีก็เข้าม?แต่ว่าส่วนรวมของคนที่ถือว่าเป็นคนเจ้าของประเทศ อย่าให้ขัดแย้งกั?แล้วก็ยอมรับว่าถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ก็มีความสุ?

แล้วอย่างนี้ที่บอกว่ามาถวายพระพร สำหรับส่วนตัวนี้เร?เราก็เห็นแก่ตั?เห็นแก่ตัวว่?อยากมีความสุ?ไม่ใช่ไม่อยากม?อยากมีความสุ?แต่ใครมาทะเลาะกันต่อหน้า คนนี้ไม่ดี คนนี้ไม่ดี แล้วข้าพเจ้าดี ท่านจึงจะไม่ดี ก็อย่างนี้ไม่มีความสุข คนที่บอกว่าท่านไม่ดี คนนั้นก็ไม่มีความสุข คนที่ถูกว่าท่านไม่ดี คนนั้นก็ไม่มีความสุข อยากยอมรับข้าพเจ้ามีดี และข้าพเจ้ามีไม่ดี ท่านมีดี ท่านมีไม่ด?แล้วก็พูดช่วยกันแก้ไขว่า ท่านไม่ดีตรงไห?ช่วยกั?คิ?คิดออกไห?อ้? ใช่ข้าพเจ้ามีไม่ดีตรงนี้ต้องแก้ไ?ทุกคนก็สบา?ทุกคนก็มีความสุข ข้าพเจ้าเองก็ม?ความสุ?เป็นอย่างนั้?ที่มาให้พรก็ได้ผ?แต่ได้ผลว่?พระเจ้าอยู่หัวมีความสุ?ใช้คำพระเจ้าอยู่หัวมีความสุข ก็ไม่รู้ ดูท่าทางมันแปล?เพราะว่าเขาว่าพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขไม่ได?ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเขาว่?พระเจ้าแผ่นดินมีความสุขเสม?เพราะว่าใค??บอกว่า มีความสุ?มีความสุขเหมือนพระเจ้าแผ่นดิ?Happy as a King ก็ไม่จริ?แต่ว่าถ้าท่านทุกคน ทำว่?ท่านทำถู?ท่านก็รู้ว่าทำถู?ท่านทำผิดก็รู้ทำผิ?อีกคนบอกอีกคนทำผิดทำถู?ก็รู้กันแล้ว The King จะ happy as a King ได?อันนี้น่ะได้อย่างนั้?ก็เป็นอันว่าถ้าหากว่?ท่านทำอย่างนั้นได้ ท่านก็มีความสำเร็จ เกิดความสำเร็จในกิจการ ถือว่าวันนี้ก็เป็นกิจการอย่างหนึ่ง

ท่านมา มาคอยตั้งนาน แล้วก็มานั่งเมื่อยอยู่ตั้งนา?แต่เป็นกิจการที่มี ความสำเร็จ ฉะนั้นก็ ถ้าท่านอยากให้กิจการใด ?สำเร็จ ก็ขอให้ทำอย่างที่ว่า อย่างที่ที่บอก ก็ขอบใจท่า?ถ้าท่านสามารถที่จะปฏิบัต?ให้พระเจ้าแผ่นดินมีความสุข เหมือนพระเจ้าแผ่นดิน ก็ขอบใจท่านทั้งหลา?ขอให้ท่านก็มีความสุขเหมือนกั?

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 3:47 PM