พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะตุลาการศาลปกครอง?เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายเสื้อครุยตุลาการ?ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัต?๖๐ ปี
 
 


***

เมื่อวันที?24 พฤษภาค?2550 เวลา 16.40 ? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ?พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต?พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให?นายอักขราท?จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุ?พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอ?เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อครุยตุลาการศาลปกครอง เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในการนี้ได้มีพระบรมราโชวาทแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

“ขอขอบใจที่ท่านมาเอาครุยของผู้พิพากษาของศาลปกครองมาให้ ซึ่งนับว่าท่านได้ให้ความเดือดร้อนเพิ่มเติมแก่ข้าพเจ้าอีกครั้?เพราะว่าผู้เป็นผู้พิพากษาศาลปกครองก็มีอำนาจที่จะปฏิบัติในกฎเกณฑ์ของศาลเฉพา?คื?ศาลปกครอ?และในรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านกล่าวถึง คื?รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งได้ตั้งศาลปกครองและศาลอื่น?หลายศา?ซึ่งแต่ก่อนนี้มีเพียงศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลสูงสุ?แต่เดี๋ยวนี้ศาลอื่นๆ ก็เป็นศาลสูงสุดทั้งนั้?และถ้าปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศา?โดยเฉพาะอย่างศาลปกครองซึ่งเป็นศาลสูงสุดอย่างหนึ่?ก็ต้องถือว่าเป็นศาลสูงสุดอย่างหนึ่?ซึ่งท่านก็มีอำนาจตามที่กำหนดไว้สำหรับศาลปกครอง

เดี๋ยวนี?เวลานี?อีกไม่กี่วันจะมีการตัดสินเกี่ยวข้องกับศาลอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ศาลปกครอ?กล่าวคือ ศาลรัฐธรรมนู?ที่ว่าโดยเรื่องของอำนา?หรือของการที่จะเป็นการเมือ?ท่านก็พูดไม่ได้เพราะท่านไม่เกี่ย?แต่ว่าพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับการปกครองโดยตรงเหมือนกั?แต่ท่านไม่มีอำนา?ข้าพเจ้าจะพูดถึงพรรคการเมืองที่จะมีหรือไม่ ที่จะตั้งหรือไม่ตั้ง ที่จะล้มหรือไม่ล้มนั้นก็พูดไม่ได?แต่ถึงบอกว่า เดือดร้อนที่ข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านเอาเสื้อครุยของศาลปกครองมาให้แต่ไม่มีอำนาจอะไรเล?แม้จะมีอำนาจ ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจอะไรเล?ตามที่จะใส่เสื้อครุยหรือไม่ใส่เสื้อครุยก็ไม่มีอำนา?เช่นเดียวกับท่านเองก็ไม่มีอำนา?br>
แต่ว่าถ้านึกถึงว่าจะมีการตัดสินเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง จะเป็นการตัดสินที่สำคัญมาก และท่านเองก็จะเดือดร้อ?เพราะว่าถ้ามีพรรคการเมืองหรือไม่มีพรรคการเมืองก็ตา?ท่านเดือดร้อนเพราะว่าพรรคการเมืองต้องม?และถ้าบอกว่ามีพรรคการเมืองไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะเดือดร้อ?ข้าพเจ้าก็จะเดือดร้อนใหญ?br>
ฉะนั้นก็ค่อยมาต่อว่าท่านว่าทำไมท่านต้องมาวันนี?ซึ่งไม่กี่วันจะมีปัญหาได้เกิดขึ้?แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ท่านเป็นผู้ใหญ?เป็นตุลาการมาหลายปีแล้?และท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะตัดสิ?ไม่ใช่ตัดสินบนบัลลังก์ แต่ตัดสินในใจว่าที่ผู้ที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญจะได้ปฏิบัติหรือจะได้ตัดสินถูกต้องหรือไม?ท่านเองท่านก็รับผิดชอบ และท่านมีหน้าที่ที่จะพิจารณ์ว่?เขาทำถูกหรือไม่ถูก

ข้าพเจ้าเองไม่มีสิทธิ์ใด?ที่จะบอกว่าถ้าเขาจะทำถูกหรือไม่ถูก แต่ในใจก็ต้องรู้ได้ว่าจะทำถูกหรือไม่ถู?ถ้าเขาทำไม่ถูกตัดสินว่าจะเป็นพรรคการเมือ?จะมีอยู่หรือไม่ม?ก็เดือดร้อนทั้งนั้?br>
ข้าพเจ้าเองก็ในใจมีคำตัดสินอยู?แต่บอกท่านไม่ได้ เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะบอก ท่านเองก็ไม่มีสิทธิ์ แต่ท่านต้องมีการตัดสินอยู่ในใจว่าที่เข?เพื่อนของศาลรัฐธรรมนูญเขาจะตัดสินถูกหรือไม่ถูก ต้องมีอยู่ในใจ แต่ว่า เขาจะตัดสินอย่างไรก็ตา?เดือดร้อนทั้งนั้?เสียหายทั้งนั้?br>
คำตัดสินของเขาจะเดือดร้อ?และเสียหายสำหรับท่านเองทั้งนั้?ข้าพเจ้าก็เดือดร้อ?แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเดือดร้อน ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาทำถูกหรือไม่ถูก แต่รู้ในใจว่?เขาจะตัดสินอย่างไรก็ตา?รู้ในใจว่าเขาทำถูกหรือผิ?ส่วนใหญ่ก็นึกว่าคงต้องทำผิดแน่ เมื่อเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำผิดเรามีหน้าที่ที่จะวิจารณ์ในใจ แต่ละท่านต้องวิจารณ์ว่?ที่เพื่อนศาลอื่นทำถูกหรือผิดต้องมี ต้องวิจารณ?อย่างน้อยในใจของท่าน หรือนอกจากนั้นก็มีความเห็นบ้าง

เพราะถ้าหากว่าเขาตัดสินมาอย่างไร จะเสื่อมเสียกับบ้านเมืองทั้งนั้น จะตัดสินทางไหนก็ตา?ก็เป็นคำตัดสินที่จะผิด ผิดพลาดทั้งนั้?ฉะนั้นจะต้องมีการวิจารณ์ แต่ท่านวิจารณ์เป็นทางการไม่ได้ ท่านต้องวิจารณ์เป็นส่วนตัว อาจจะไม่เปล่งออกมา

วันนี้ถึงได้บอกท่านว่า ท่านเอาเสื้อครุยมาให้แล้?เอาความเดือดร้อนมาให?เพราะว่าเอาเสื้อครุยมาให้ก็หมายความว่า ข้าพเจ้าก็มีหน้าที่ผู้พิพากษาศาลปกครองเหมือนกั?แต่ตัดสินอะไ?พิพากษาอะไรไม่ได?ท่านเองก็ตัดสินอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านไม่เป็นศาลรัฐธรรมนู?ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอะไร แต่โดยที่ได้ชื่อว่าเขาเป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาก็มีสิทธิ์ยุ่งหม?br>
ถ้าฟังวิทย?ท่านคงต้องฟังวิทยุทั้งวั?ทั้งคื?สองวันสองคืนนี้มีการวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับศาล ท่านต้องคิดวิธีที่จะป้องกันตัวแทนเพื่อนผู้พิพากษาศาลต่าง?ทั้งหม?แล้วทั้งหม?ก็บอกแล้วว่า ศาลฎีกาไม่มีสิทธิ์ ศาลฎีกาซึ่งท่านก็เคยได้ดำรงหน้าที่ศาลฎีกาบ้า?แต่ว่าท่านทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าเขาบอกศาลฎีกาไม่มีสิทธิ์ ถึงขอพูดอย่างนี้ ท่านไปตีความเอาเอง ผู้พิพากษาศาลอะไรก็ตามต้องตีความ แล้วก็ต้องตีความให้ถูก ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองพัง

ก็เคยบอกท่านประธานว่?ครั้งก่อนที่มีเรื่องเกิดขึ้น ตอนที่ข้าพเจ้าพูดที่หัวหิน เป็นเวลาปีกว่าแล้ว ก็เป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น แล้วท่านเอาความรับผิดชอบใส่ในตัว แล้วความรับผิดชอบนั้นทำให้คนเอะอะขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ก็มีเหตุมีผล ก็มีเหตุแล้วมีผลขึ้นมายุ่งหม?อีกไม่กี่วันก็ยุ่งต่อไ?br>
ท่านเตรียมตัวดีๆ ที่จะให้ พร้อมที่จะมีการวิจารณ์บ้างไม่ใช่ในฐานะศา?ในฐานะส่วนตั?หรือในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะผู้มีความรู้ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บ้านเมืองล่มจ?อย่างคราวที่แล้วบอกว่า เราไม่ทำอะไร ไม่พยายามแก้ไขจะล่มจ?เราก็เกือบล่มจ?ตอนนี้ก็เกือบล่มจมต่อไ?br>
ฉะนั้นท่านมีความรับผิดชอบที่จะทำให้บ้านเมืองไม่ล่มจม หรือตักเตือนประชาชนที่มีความรู?ให้มีความรู้มากขึ้?และแม้ประชาชนที่ไม่มีความรู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมา ว่าบ้านเมืองควรจะไปทางไห?ท่านทำได?ท่านพูดได้ ท่านคิดได้ เพราะท่านมีความรู้

เพราะฉะนั้?ขอร้องให้ท่านพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ต่อไป เพราะว่าสถานการณ์เดี๋ยวนี้ไม่ดีเลย อย่างฟังวิทยุเขาก็พูดมีเหตุผ?มีผู้ที่มีความรู้ออกวิทย?อาจจะไม่ถูกต้องบ้างเพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองที่พูดทางวิทย?เราในฐาน?พูดว่าเราเพราะท่านให้ครุยแล้วก็เป็?ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนผู้พิพากษาคนหนึ่?มีสิทธิ์แล้วก็มี มีหน้าที่ที่จะทำให้คนเข้าใจถึงหน้าที่ของประชาช?หน้าที่ของข้าราชการตุลาการ ที่จะทำเพื่อทำให้บ้านเมืองรอดพ้นจากความยุ่งยาก ยากเข็?br>
ก็จะขอขอบใจท่านทั้งหลายที่จะพยายามคิดทำให้บ้านเมืองไปรอดจากวิกฤตการณ์ปัจจุบันนี้ เพื่อการนี้ขอให้พรกับทุก?ท่านมีความสามารถ ท่านมีความสามารถแต่สามารถที่จะแสดงว่าท่านมีความสามาร?เชื่อว่าท่านทุกคนมีความสามาร?ต้องแสดงว่าท่านมีความสามารถที่จะตัดสินใจ และตัดสินใจแทนตุลาการทั้งหลา?ทั้งศาลปกครอ?ศาลอื่นๆ ศาลสูงสุดบ้า?ไม่สูงสุดบ้า?ให้ตัดสินอะไ?พูดอะไรให้มีความคิดที่ดี ความคิดที่สูงสุดที่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่าง?br>
การนี้ท่านต้องรักษาความซื่อตรงที่มีอยู่และขอให้ท่านแสดงว่าท่านมีความซื่อตร?ให้ทุกคน ประชาชนทั้งคนที่ไม่มีความรู้ และทั้งในทางกฎหมาย แม้คนที่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยแต่คนทุกค?ที่เป็นค?จงสามารถที่จะคิด เพราะว่าหวงแหนบ้านเมืองไม่อยากให้ล่มจม

ขอขอบใจท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ท่านมีกำลัง โดยเฉพาะกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ กล้าหา?และต้องกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตร?เพื่อให้ส่วนรวมได้อยู่เย็น ได้อยู่เป็นสุข ขอให้ท่านปลอดภัย และโดยตรงไปตรงมา เข้าใจว่?เชื่อว่าท่านตั้งใจที่จะทำงานเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาต?และขอให้ท่านมีกำลังใ?กำลังกายสมบูรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได?br>
แล้วขอขอบใจท่านที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลปกครอง และขอให้สามารถตักเตือนคนอื่นให้ทำหน้าที่ให้ด?โดยเฉพาะทางฝ่ายตุลาการ และขอให้ท่านมีร่างกา?จิตใ?แข็งแกร่?เพื่อให้ทำหน้าที่ด้วยความสำเร็?เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติ”

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 30 May, 2007 3:00 PM