พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี
(วันจันทร์ที่ ?ตุลาคม ?? ๒๕๔๙)
 


***

หมายเหตุ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให?พล.?สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตร?ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้?เมื่อวันที?8 ตุลาคม เข้าเฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที??พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อเวล?17.00 ? วันที่ 9 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่สำหรับคณะรัฐมนตรี ดังความต่อไปนี?

"ขอขอบใจที่ท่านได้มาปฏิญาณก่อนรับหน้าที่รัฐมนตร?ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ?อย่างที่ท่านได้ปฏิญา?เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในประเท?ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใ?ก็ทำให้ประเทศชาติไปไม่ค่อยดี แต่ท่านก็ตั้งใ?และเมื่อตั้งใจแล้ว ก็ให้รักษาความตั้งใจนี?ด้วยการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริต และอย่างแน่นอนแน่วแน?

เข้าใจว่าท่านได้รับเลือกเฟ้นว่?จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่นั้นไม่ได้หมายความว่า จะต้องทำด้วยความตั้งใจที่จะให้ได้ผลสำเร็?คื?ผลสำเร็จไม่ได้หมายความว่?จะให้มีผลในทางวัตถ?แต่วัตถุก็จะต้องทำให้ด?เพราะว่าแต่ละกระทรวงก็ต้องทำ และโดยเฉพาะขณะนี?ประเทศกำลังผ่านวิกฤตการณ?ไม่ใช่เฉพาะในทางที่ท่านจะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่ต้องทำด้วยความสามารถเพราะว่าประเทศชาติกำลังผ่านระยะที่วิกฤต ทั้งในด้านสถานการณ์ที่ต้องใช้ความสามารถในทางที่จะให้ประเทศรุ่งเรืองได้ แม้แต่ธรรมชาติก็อันตรายอยู?เพราะอย่างที่ท่านทรา?ฝนลงมาไม่ได้ปกติ ฝนลงมาแล้วไม่ได้สะสมไว?ตามธรรมดาฝนลงมาเป็นของดี แต่ตอนนี้ฝนลงมาท่วมบ้านเมือง

เมื่อท่วมบ้านเมืองไม่ได้รักษาบ้านเมืองมานานก็ทำให้ท่วมบ้านช่องของประชาชน ถ้าน้ำท่วมบ้านช่องของประชาชน ประชาชนถึงเดือดร้อ?การที่ฝนและน้ำมาท่วมบ้านช่องของราษฎร ถ้าทุกคนช่วยกันให้น้ำนั้นไม่ทำอันตรายก็ไม่เป็นอะไร แต่เดี๋ยวนี้น้ำทำอันตรายทำให้ประชาชนไม่สามารถอยู่ได้จะต้องพยายามช่วยให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจากน้ำท่วม

อย่างน้ำท่วมนี้ไม่น่าจะเป็นร้ายแรงเพราะว่าถ้านับดูจำนวนน้ำที่ลงมาจากฟ้าก็ไม่ได้มากกว่าที่เคย แต่ทำไมลงมาทำให้เสียหายเพราะว่าน้ำลงมาไม่สามารถที่จะกั้นเอาไว้ได้ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมาทำลายประเทศชาติ

ท่านต้องไปดูจำนวนน้ำที่ลงมาแล้วเปรียบเทียบกับปีอื่นๆ ไม่ได้มา?แต่ว่าลงมาไม่ได้กั้นเอาไว้แล้วลงมาไม่ได้ป้องกันให้ลงมา เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติพรวดพราดลงมาแล้วก็อย่างที่เคยเห็?ลงมาพยายามที่จะป้องกัน ก็ทำคันกั้นน้ำ น้ำก็ขึ้?ก็เอ่อ เมื่อน้ำเอ่อขึ้นมามากน้ำก็ล้?น้ำก็ทะลุใต้ที่กั้?

ในเวลาอันสั้นนี้ นายกรัฐมนตรีได้ไปดูแล้วก็คงเข้าใจทำไมน้ำเอ่อขึ้นมาแล้ว เมื่อน้ำเอ่อแล้วน้ำหนักของน้ำก็ทำให้ทะลุทะลวงข้างใต้ขึ้นมา ก็เข้าไปท่วมถนนท่วมบ้านช่องแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็แก้ได้ยา?แต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องผู้ที่มีความรู้ในทางวิชาการก็จะต้องพยายามป้องกั?อะไรที่เสียหายไปแล้วก็เสียหายไปแต่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ในด้านป้องกันเสียหายจะต้องพยายามมีวิธีการต่างๆ นายกรัฐมนตรีคงเดือดร้อ?เพราะว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี จะต้องจ่ายเงินสำหรับไม่ให้เกิดเรื่องเดือดร้อนกับประชาชนต่อไป แต่อย่างไร เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ก็ลำบาก แต่เข้าใจว่าท่านเข้าใจแล้วก็ขอให้ช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

นอกจากนั้น เวลานี้บ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนนอกจากน้ำท่วมก็มีอย่างอื่?มีคนเขาพูดมากโดยเฉพาะไม่ใช่คนไทย คนต่างประเทศพูดว่า ประเทศไทยไม่ดีก็จะต้องพยายามแก้ไ?ถ้าไม่แก้ไขประเทศก็เสียชื่?เมื่อเสียชื่อแล้วก็จะเสียหายในเรื่องที่ประเทศชาติจะอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเขาว่าว่าคนไทยไม่ดีก็จะทำให้คนไทยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ปกครอ?แต่ทุกคนก็กลายเป็นคนไม่ด?ก็ต้องพยายามแก้ไขอะไรที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นงานที่ยากหนักก็ขอให้ท่านได้มีกำลังใจปฏิบัติงานเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง?

ขอให้ท่านสามารถที่จะทำ ขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะท?แม้มีเวลาน้อยแต่เชื่อว่าท่านทำได้เพราะท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ก็ขอให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรร?และขอบใจที่ท่านรับหน้าที่อันหนักนี้และขอให้ทำด้วยความเข้มแข็?

ขอให้ท่านสำเร็จในงานการที่รับทำเพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการณ์และมีความเจริญ มีความสำเร็จในการปฏิบัติ ขอให้ท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงไม่มีอะไรที่มาขัดขวาง ขอให้ได้รับความสำเร็จทุกประการ"

***

ที่ม? หนังสือพิมพ์มติชนรายวั?ฉบับประจำวันอังคารที?๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙, ปีที?๒๘ ฉบับที? ๑๐๔๔?หน้า ๑๔.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 3 December, 2006 3:02 PM