ภาพจากกล่องสยา?/div>
 


***


ภาพทั้งหมดนี้ได้มาจา?e-mail ซึ่ง Forward ต่??กันมาจากคุ?sasipop ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยในอเมริกา...

“ผมเผอิญได้เข้ากรุ?(D.C) ไปทำธุระการศึกษาเมื่อราวสิบวันก่อนที่หอสมุ?หมายเลขสอง ( NATIONAL ARCHIVES II หรือ NARA ) เผอิญได้พบภาพเหล่านี้อยู่ในกล่องสองกล่องที่ทางเจ้าหน้าที่นำมาให้ กล่องสองกล่องนี่เป็นกล่องกระดาษลายหินอ่อนส?มีผู้เขียนตัวหนังสือไว้ข้างกล่องว่?‘SIAM' ตอนแรกเมื่อเปิดดูก็รู้ว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งที่หาอยู่ แต่เมื่อได้คิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างจึงถ่ายสำเนามาบางส่วนที่ผมสนใจ ภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายสำเนามา”

 


 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 October, 2006 10:41 AM