??? พระราชทานแก่ปวงชนชาวไท?/div>
 


***


สำหรับประชาชนชาวไทยการได้รับพรจากใคร?คงจะไม่ยิ่งใหญ?และมากด้วยคุณค่าเท่าพรอันยิ่งใหญ่ขององค์ในหลวง

ในแต่ละปีช่วงเทศกาลปีใหม่ของแต่ละปีสำหรับคนไทยที่จะได้รับความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ชีวิ?คงจะไม่มีสิ่งใดเกิ?“พรพระราชทานปีใหม่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?

กระแสพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไท?ของทุกๆป?ผ่านทางสถานสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงของวันที่ ๓๑ ธันวาค?จะนำมาซึ่งความปีติยินดีเป็นล้นพ้?แก่พสกนิกรชาวไทยทุกๆคนแล้ว บัตรส่งความสุข หรือ ??? ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ประดิษฐ์ขึ้น และพระราชทานแก่ชาวไทยในคราเดียวกัน ก็นับเป็นสิ่งสูงค่าที่ยังความซาบซึ้งใจมาสู่ปวงชนประชาไทยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากั?

???พระราช ทานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็น ???พระราชทานสำหรับป?๒๕๓๐ โดยมีเนื้อความและรายละเอียดต่า??ตามรูป

???พระราชทานป?๒๕๓๐
???ฉบับแรกบริเวณรอบ ???? ไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ?ข้อความที่ปรากฏอยู?มีใจความสั้น กระชับ โดยแรกเริ่????พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงา?เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบา?โดยทรงพิมพ?ออกจากคอมพิวเตอร?และแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ?

นับแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้พระราชทา????เรื่อยมาทุกปีโดยทุกข้อความที่ปรากฏอยู่ใน ???พระราชทานแต่ละปี จะประมวลขึ้นจากสภาพเหตุการณ์บ้านเมือ?โดยมุมหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญห?และอุปสรรคต่าง ?ที่ประเทศชาติต้องประสบในรอบระย?1 ปีที่ผ่านม?ซึ่งถึงแม้ว่าคำอวยพรดังกล่าวจะเป็นเพียงถ้อยคำสั้??แต่ก็มากด้วยคุณค่า ความหมายและคติเตือนใ?ที่มุ่งเน้นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยมีขวัญ กำลังใ?ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไม่ย่อท้?

รูปแบบขอ????พระราช ทา?จากปีแรกซึ่งยังไม่มีการตกแต่งลวดลายใ??เรื่อยมาจนถึงช่วงระหว่างปี ๒๕๓๒-๒๕๓๗ ได้เริ่มมีการประดับประดาเป็นรูปทรง ??? มากขึ้?ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นตรง เส้นเฉีย?รูปดาวต่าง ?เก๋ไก๋ จนกระทั่งป?๒๕๓๘ เป็นต้นม?ลวดลายที่ปรากฏจะยากขึ้นตามลำดั?มีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิ?ภาพหัวใจ ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ฯล?ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากฝีพระหัตถ์แห่?องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่????พระราช ทานทุกปี ล้วนมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงจากข้อความ จากลวดลา?หรือแม้กระทั่งสีสันที่ปราก?ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ??? ที่พระองค์พระราชทานในแต่ละปี ล้วนเป็นสีขา?ดำ ซึ่ง เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการสะท้อนให้คนไทยได้เห็นถึงตัวอย่างของความประหยัด มัธยัสถ์ สิ่งของหลา??สิ่งแม้จะไม่มีสีสันดึงดูดต?แต่ก็มากมายด้วยความหมา?พระองค์พยายามทำทุกสิ่ง ให้เกิดประโยชน์ตลอดเวล?ทรงรักความเรียบง่า?ยึดมั่นในความหมา?และคุณค่าของสรรพสิ่งเป็นที่ตั้?มากกว่าจะมองกันที่ความสวยงาม ฟุ้งเฟ้อ

ที่มาของข้อควา?: http://www.thaiarea.com/newyearking.sht
???พระราชทานป?๒๕๓๑


???พระราชทานป?๒๕๓๒


???พระราชทานป?๒๕๓๓


???พระราชทานป?๒๕๓๔


???พระราชทานป?๒๕๓๕


???พระราชทานป?๒๕๓๖


???พระราชทานป?๒๕๓๗


???พระราชทานป?๒๕๓๘


???พระราชทานป?๒๕๓๙


???พระราชทานป?๒๕๔๐


???พระราชทานป?๒๕๔๑


???พระราชทานป?๒๕๔๒


???พระราชทานป?๒๕๔๓


???พระราชทานป?๒๕๔๔


???พระราชทานป?๒๕๔๕


???พระราชทานป?๒๕๔๖

 

???พระราชทานป?๒๕๔๗

 

 

"ในหลวงตรัส"ปีใหม่ปีนี้ไม่มี ???

นายขวัญแก้?วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที?๒๙ ธันวาค?ตนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันปีใหม?ซึ่งหลังจากที่พระองค์พระราชทานเสร็?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสว่?ปีใหม่ปีนี้ไม่ ???พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงทำงานอย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อ?

นายขวัญแก้วกล่าวอีกว่า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตรัสอีกว่า พระองค์ทรงรู้สึกปลื้มใจที่คนไทยไม่ทิ้งกั?เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกั?เป็นเรื่องที่ดีมาก?ซึ่งการที่คนไทยได้ช่วยเหลือกันครั้งนี้เหมือนเป็นหลักประกันให้พระองค์ว่?เมื่อไรที่พระองค์เดือดร้อนก็จะมีคนมาช่วย สิ่งที่ทุกคนทำผลบุญก็จะส่งให้กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วย ซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่?ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกค?ไม่รังเกียจว่าเป็นคนชนชาติไห?

ที่ม?: หนังสือพิมพ์มติชนรายวั?ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาค??? ๒๕๔๗ ปีที?๒๗ ฉบับที?๙๗๙๒.

 

 

???พระราชทานป?๒๕๔๙

 

???พระราชทานป?๒๕๕๐

 

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 1 January, 2007 5:58 PM