กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของพระเจ้าอยู่หั?
 


***

เราเชื่อว่าชาวหลายท่าน คงเคยได้ยินคำกล่าวสั้น?จากภาพยนตร์โฆษณาที่ว่า “พ่อมองเห็นเราเสมอ?ทั้งนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประเทศและปวงชนชาวไทยด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเหล่าพสกนิกรของพระองค์ผ่านสายพระเนตรอันกว้างไกล

นอกจากนี?ยังเป็นที่ประจักษ์ว่?หนึ่งในภาพความประทับใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่า?คื?"ภาพทรงสะพายกล้อง" หรือภาพที่ทรงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง?เพราะแทบทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง?จะเห็นว่?พระองค์่ทรงบันทึกภาพเหล่านั้นไว้บนแผ่นฟิล์มและภาพยนตร์ส่วนพระองค?/p>

ด้วยเหตุนี?เราก็เลยอยากนำเรื่องราวจากหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบา?เขียนโดย... ลัดด?ซุบซิบ ซึ่งได้เล่าเรื่อ?“กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของพระเจ้าอยู่หัว?มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

กล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล้องแร?คื?“กล้องคอนแท็กซ์ทู” ซึ่งผลิตจากประเทศเยอรมนี เป็นกล้องที่ในหลวงของเรา แรกครั้งยังทรงเป็นพระอนุชา ทรงวิ่งตามพระเชษฐา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิด?และกล้องนี้เป็นกล้องเดียวกับที่ในหลวงทรงฉายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?แรกครั้งยังทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็????สิริกิติ?กิติยากร ในวั?พระราชพิธีอภิเษกสมรส ?วังสระปทุม กรุงเทพฯ เมื่อวันที?๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓

ต่อม?ทรงเปลี่ยนไปใช้กล้องในตระกูล “CANON EOS?เริ่มที่ EOS 100 แล้วเปลี่ยนเป็?EOS 100F ที่มีน้ำหนักเพีย?๕๑?กรัม และต่อมา ทรงเปลี่ยนกล้องอีกหลายครั้งในทุกครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดตามลักษณะที่เหมาะส?โดยยังคงทรงกล้องในตระกูล “CANON EOS?เนื่องเพราะมีน้ำหนักเบ?สะดวกต่อการพกพ?ในหลวงทรงใช้เลนส์ตัวเดียวมาโดยตลอด ไม่เปลี่ยนเล?คือเลนส์ ๒๘-๑๐?มิลลิเมต? ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายกฐินพระราชทานทางชลมาร?เมื่อปีพุทธศักรา?๒๕๔๓ ทรงประทับเรือพระที่นั่?“นารายณ์ทรงสุบรรณ” ล่องเลียบลำน้ำเจ้าพระย?คราวนั้นในหลวงทรงพกพากล้องเล็กพิเศ?เลนส?“คาร์ลไซด์?ทรงเหลือบพระพักตร์เพียงเล็กน้อ?ไม่ต้องยกกล้องมาที่พระเนตรก็ทรงมีพระปรีชาสามารถกดชัตเตอร์ได้เล?/p>

จากความสนพระทัยส่วนพระองค์ด้านการถ่ายภาพนี้เองค่?ทำให้ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัต?กว่า ๖๐ ปี คนไทยจึงได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพในโอกาสต่าง?นอกจากนี?ภาพส่วนพระองค์มิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ที่ทรงทอดพระเนตรเท่านั้นนะคะ หากแต่ภาพถ่ายเหล่านี?ยังเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกที่ทรงใช้แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรของพระองค์ด้วย

ด้วยความสำคัญของภาพส่วนพระองค์เหล่านี้ รัฐบาลจึงเห็นควรให้มีการดำเนิน “โครงการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?หรือหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์” เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์นั้?นอกจากจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของโลก ที่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์และภาพนิ่งของพระมหากษัตริย์แล้?ฟิล์มภาพยนตร์และภาพนิ่งส่วนพระองค์ก็จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยค? สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหอภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี?จะขอเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปค่?/p>


***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Wednesday 4 April, 2007 1:27 PM