ยาสีพระทนต์ของในหลวง
 
 


***

เรื่องราวความประทับใจที่มีต่?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เป็นข้อเขียนของคุณจิก ประภาส ชลศรานนท?ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที?๒๔ ธันวาค?๒๕๔๓ คอลัมน??คุยกับประภาส ?ได้บอกเล่าถึ?"ยาสีพระทนต์ของในหลวง" คุณจิกเล่าว่?

ผมมีภาพๆ หนึ่งเอามาให้ดูกัน เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกใช้แล้วครั?เห็นทีแรกไกล ?ก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอกครับ เป็นภาพที่ติดอยู่บนบอร์ดที่โรงเรียนของลู?ระหว่างที่ยืนรอลูก ?ลงมาจากห้องเรียน จึงได้อ่านข้อความที่ประกอบภาพนี้อย่างละเอียด

ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ต้องเรียกว่าเป็น หลอดยาสีพระทนต์ประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?

เห็นแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครั?ความฉ่ำเย็นจากที่ไหนก็ไม่รู้อาบลงม?กลางกระหม่อมเล?

ภาพนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?ครูที่โรงเรียนของลูกผมไปพบเข้าเลยนำมาถ่ายสำเนา ติดบอร์ดให้เด็กนักเรีย?ได้เรียนรู้และเข้าใจคำว่? ?/em> ประหยั?/em> ?/em>

ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิ?ท่านผู้หญิงเพ็ชร?เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค?อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?เขียนเล่าให้ฟังว่า

“ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำพระองค์ กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั?บางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเท?และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อห?ก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วครา?ซึ่งเท่าที่ทราบมามีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา?ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิ?ภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่านก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต?หลงเหลืออยู่ในหลอดจริง?

เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่?ของพระองค์ท่านก็เหมือนกั?และยังทรงรับสั่งต่อไปด้วยอีกว่?เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่?ยาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้?จึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แท?เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคื?และพระองค์ ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึ??วั?

จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้?ทรงประหยัดอย่างยิ่?ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทา?เพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ

พระจริยาวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะอุตสาห?ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า

หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อนำไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่าง เพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป

ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้าน

ทันตแพทย์ประจำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ยิ่งเมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้?ทำให้เกิดความสงสัยว่?เหตุใด หลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบ โดยตลอดคล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด

เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้?ในเวลาต่อม?จึงได้รับคำอธิบายจากพระองค์ว่า หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้น เป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด จนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอ?และเพื่อที่จะขอนำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ ได้เห็นเป็นอุทาหรณ?จึงได้ขอพระราชานุญาตซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระทั??

ผมมีโอกาสได้ยืนมองดูรูปหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้อยู่เนือง ?เวลาไปรอรับลูกที่โรงเรีย?และเมื่อยิ่งดูก็ยิ่งได้รับรู้ถึงปรัชญาที่พระองค์พระราชทานผ่านมาทางหลอดยา?นี้แล้?

ผมก็พบว่?แก่นแท้ของการประหยัดมันอยู่ตรงนี้นี่เอ?ไม่ใช่ไม่ยอมใช้เลย แต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ?มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ใช้แบบเหลือทิ้งเหลือขว้าง และทำให้ผมคิดไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บนโลกใบนี้

หลอดยาสีพระทนต์ของในหลวง หลอดนี้สอนผมให้เข้าใจว่า ...

ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรายังคงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อ ไม่ใช่ไม่ใช้เล?แต่จะใช้อย่างไรมากกว่า ตัวอย่างง่าย ?เรื่องการใช้น้?เราไม่ควรประหยัดน้?จนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตายเพราะขาดน้?แต่เราควรระวังการเปิดน้ำทิ้งไว?เราควรระวังท่อน้ำรั่?หย?ซึ?เราควรระวังเรื่องสิ้นเปลืองเหล่านี?ต่างหา?

แล้วผมก็คิดเลยไปถึงเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อ?รวมทั้งเรื่องเขื่อนว่า ทำไมบางครั้งโลกเราถึงต้องยอมเสียพื้นที่ป่าบางพื้นที่ เพื่อสร้างเขื่อนบ้าง

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 18 January, 2007 8:03 PM