ดอกไม้จากหัวใจ
 


***

เรื่องราวต่อไปนี? เกิดจากภาพประทับใจที่มีโอกาสได้พบเห็นบ่อยครั้ง และเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาของภาพนี้ซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโน้มพระวรกายรับดอกไม้จากมือหญิงชรา

จากบทความของคุณหญิงศรีนา? สุริยะ ที่ตีพิมพ์ในวารสารไท?เล่าให้ฟังว่?..

ที่จังหวัดนครพนม บนเส้นทา? รับเสด็จ ตรงสามแยกชยางกูร-เรณูนค? บ่ายวันที่ ๑๓ พฤศจิกาย??? ๒๔๙๘ นายอาณัต?บุนนาค หัวหน้าส่วนช่างภาพประจำพระองค์ ได้บันทึกภาพในวินาทีสำคัญที่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศ… “ภาพที่พูดได้มากกว่าคำพูดหนึ่งล้านคำ?/p>

วันนั้นหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศ??วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเสร็จสิ้นในช่วงเช้าแล้ว ทั้ง ?พระองค์ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไปประทับแรม ?จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ราษฎรที่รู้ข่าวก็พากันอุ้มลูกจูงหลานหอบกันมารับเสด็จที่ริมถนนอย่างเนืองแน่?

ดังเช่นครอบครัวจันท์นิตย?ที่ลูกหลานช่วยกันน?แม่ตุ้?จันทนิตย?วั?๑๐?ปี ไปรอรับเสด็จ ?จุดรับเสด็จห่างจากบ้าน ๗๐?เมตร โดยลูกหลานได้จัดหาดอกบัวสายสีชมพ?ให้แม่เฒ่าจำนว??ดอ?และพาออกไปรอที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทที่สุด

เปลวแดดร้อนแรงตั้งแต่เช้าจนสาย เที่ยง จนบ่าย แผดเผาจนดอกบัวสายในมือ เหี่ยวโร?แต่หัวใจรักภักดีของหญิงชรายังเบิกบาน เมื่อเสด็จ?มาถึงตรงหน้า แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสายโรยราสามดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะ แสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระเจ้าแผ่นดินทรงโน้มพระองค์อย่างต่ำที่สุด จนพระพักตร์แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่าทรงแย้มพระสรวลอย่างเอ็นดู พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชราชาวอีสานอย่างอ่อนโยน

เป็นภาพที่ไม่จำเป็นต้องบรรยา?ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับแม่เฒ่? แต่แน่นอนว่า แม่เฒ่าไม่มีวันลืม เช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้? หลานและเหลนของแม่เฒ่าเล่าว่า “หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพ?แล้ว ทางสำนักพระราชวังได้ส่งภาพรับเสด็จของแม่เฒ่าตุ้ม พร้อมทั้งพระบรมรูปหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ่านมาทางอำเภอพระธาตุพน? ให้แม่เฒ่าตุ้มไว้เป็นที่ระลึก”

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี?อาจมีส่วนชุบชีวิตให้แม่เฒ่ายืนยาวขึ้นอีก ด้วยความสุขต่อมาอีกถึงสามปีเต็??

แม่เฒ่าตุ้?จันทนิตย?ราษฎรผู้โชคดีที่สุดคนหนึ่งในรัชกาลที??สิ้นอายุขัยอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่ออายุได? ๑๐?ปี

***

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Thursday 18 January, 2007 7:24 PM