โครงการจัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ?๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

บริษัท ทีโอที จำกั?(มหาช? ได้กำหนดดำเนินการโครงการจัดทำหนังสือ พร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้

- จัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติ?/strong> ชื่อ ?/strong> ?/strong> ทศวรรษกษัตริย์ไท?/strong> ?/strong> ประกอบด้วยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?ในช่วง ?ทศวรรษ?ละ ๑๐ ภา?ทั้งหม?๘๐ ภา?ในการจัดทำหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติฯ จะคัดเลือกภาพสำคัญในช่วงทศวรรษนั้น?พร้อมมีการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบการเล่าเรื่องเป็นข้อความ มีการจัดคลิปภาพวีดิทัศน์ที่เป็นเรื่องราวต่าง?จัดทำกราฟฟิกดีไซน์ใส่เสียงประกอบให้สัมพันธ์กับภาพที่นำเสนอ โดยเมื่อใช้อุปกรณ์สัมผัสไปบนรูปภาพจะปรากฏเป็นคลิปภาพวีดิทัศน?บอกเล่าเรื่องราวนั้น?ทั้งนี้จะผลิตหนังสือพร้อมบัตรโทรศัพท?เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวนทั้งสิ้??, ๐๐?ชุ?โดยนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั?จำนว??, ๐๐?ชุ?พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร?Note Book จำนว??เครื่อ?และจำหน่ายให้กับ ประชาชนทั่วไ?จำนว??, ๐๐?ชุ?ในราคาชุดล??, ๙๙?บา?

- จัดทำบัตรโทรศัพท?/strong> Pin Phone ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พร้อมตราสัญลักษณ?มูลค่าใบละ ๘๐ บา?จำนว?๒๐?, ๐๐?ใบ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาช?ได้เก็บเป็นที่ระลึ?

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:50 AM