โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

กรมธนารักษ์ได้กำหนดที่จะจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึ?และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ? ?ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้

* จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึ?มี ?ประเภท ได้แก่

- เหรียญทองค?๙๙ % ชนิดราคา ๑๖ , ๐๐?บา?

- เหรียญเงิน ๙๙ % ชนิดราคา ๘๐?บา?

- เหรียญคิวโปรนิกเกิ?ชนิดราคา ๒๐ บา?แล?

- เหรียญโลหะสองส?ชนิดราคา ๑๐ บา?strong>

* จัดทำเหรียญที่ระลึ?มี ?ประเภท ได้แก่

- เหรียญทองคำขัดเง?๙๙ %

- เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายธรรมด?แล?

- เหรียญที่ระลึกเงิน ๙๙ %

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขรูปแบ?เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจะเปิดการรับจอ?ระหว่างวันที?๑๗ เมษายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ และกำหนดการจ่ายแลก ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกาย?๒๕๕๐

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Sunday 27 May, 2007 0:39 AM