กิจกรรมเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐
 
 

***

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ครั้งที่ ?๒๕๕๐ เมื่อวันที?๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการจั?งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษ??ธันวาค?๒๕๕๐ ดังนี้

* งานมหรสพสมโภชจัดทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ในวันที่ ?ธันวาค?๒๕๕๐

* การแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ?/strong> ซึ่งจะจัดทั้งในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดใหญ่?ทุกภูมิภาค โดยมีแนวคิดจะจัดระหว่างวันที??- ?ธันวาค?๒๕๕๐ ให้ครบแปดหมื่นนั?โดยเบื้องต้นได้กำหนดดังนี้

- คืนวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสนามราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้?

- คืนวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ภายหลังการจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้ว โดยจัดแสดงพร้อมกัน ?แห่ง คื?จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธาน?จังหวัดภูเก็?และกรุงเทมหานค?(บริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยา ประมาณ ?จุ?

- คืนวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสนามราชกรีฑาสโมส?

- คืนวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกล?จังหวัดระยอง

- คืนวันที??ธันวาค?๒๕๕๐ ดำเนินการจัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ บริเวณสวนเบญจกิต?ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ?/p>

***

ที่ม? ฝ่ายประชาสัมพันธ?กองกลา?สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Saturday 26 May, 2007 11:15 PM