วิธีอ่านบทความทางปรัชญ?
 
 

ความยากลำบากอย่างหนึ่งที่เกิดแก่ผู้ศึกษาวิชาปรัชญาเป็นครั้งแรกก็คื?ไม่รู้จักวิธีที่จะอ่านหนังสือปรัชญ?ในการศึกษาวิชาปรัชญาผู้ศึกษาไม่ควรท่องจำข้อความต่า??ในหนังสือปรัชญ?เพราะจะทำให้เกิดความเบื่อหน่่า?และไม่ได้ผลประโยชน์จากการศึกษาปรัชญา การท่องจำทำให้ผู้ศึกษาไม่ใช้ความคิดความอ่านของตน ผู้ศึกษาปรัชญาควรอ่านบทความทางปรัชญาหลาย ?ครั้งด้วยความรอบคอ?(การอ่านหนังสือปรัชญาแบบรีบให้จ?เป็นการเสียเวลาโดยไม่ได้อะไรตอบแทน) พร้อมทั้งตั้งคำถามต่อไปนี้

? นักปรัชญาคนนี้กำลังพูดเกี่ยวกับปัญหาอะไร?

? ทำไมเขาจึงพยายามตอบปัญหานี? หรือหล่าวอีกนัยหนึ่งว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไ?

? เขาให้คำตอบว่าอย่างไ?

? ทำไมเขาจึงให้คำตอบเช่นนั้น? หรือเขามีเหตุผลเช่นไรในการให้คำตอบนั้น?

? คำตอบที่เขาให้เป็นคำตอบที่ดีหรือไม? ทำไม?

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ประการแร?เราควรกำหนดเสียก่อนว่าอะไรคื?สิ่งสำคั?ของข้อความที่อ่า?พยายามหาว่าข้อถกเถียงของผู้เขียนมีว่?span class="style69"> อะไร ประการที่สอง เราพิจารณาว่?ทำไม เขาจึงพยายามสร้างข้อถกเถียงนั้?ประการที่สาม เราควรถามว่าเขามีเหตุผลสนับสุนความคิดของเขาว่า อย่างไ?/span> และประการสุดท้าย เหตุผลที่เขาให้ใช้ได้ไหม ข้อถกเถียงของเขามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง?

ดังนั้?ในการอ่านหนังสือปรัชญาแต่ละตอน ในครั้งแรกจึงควรอ่านตลอดไปโดยไ?เพื่อจะได้รู้ว่าข้อความนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร ไม่ควรเป็นกังวลในรายละเอีย?ต่อไปอ่านอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ช้ากว่าครั้งแรก พยายามเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนแสน?เพื่อจะได้วิจารณ?คำวิจารณ์ของเราจะไม่มีค่าหากเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจข้อความของผู้เขีย?

ข้อความที่กล่าวมานี้ เป็นเพีงคำแนะนำทั่??ไป เกี่ยวกับการอ่านบทความที่รวบรวมในหนังสือนี?มีบทความหลายบทความที่เป็นตัวอย่างวิธีวิจารณ์ทางด้านปรัชญ?

***

ที่ม?: พินิ?รัตนกุ? บรรณาธิการ. (๒๕๑๕). ปรัชญา . กรุงเทพฯ.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 3:26 PM