ความขัดแย้งทางจริยธรรม
 
 

บทความที่จะได้อ่านต่อไปนี้ เราอ่านเจอจากหนังสือ "พุทธศาสน?: ทัศนะและวิจารณ? ซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์เสฐียรพงษ?วรรณปก บทความนี้มีชื่อเรื่องว่า "ความขัดแย้งทางจริยธรรม" หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า "Moral Dilemma"

ในบทความเรื่องนี้อาจารย์ได้อธิบา?และยกตัวอย่างเรื่องความขัดแย้งทางจริยธรรมไว้อย่างชัดเจ?เลยอยากให้เพื่อน ?ได้อ่านกัน

หวังว่าบทความนี้จะทำให้เพื่อ??เห็นภา?และเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางจริยธรรมได้เป็นอย่างดี

***

จริยธรรม คื?กฎเกณฑ์ที่ควรประพฤติ หรือธรรมที่ควรประพฤต?โปรดเข้าใจว่?ธรรมที่ไม่ควรประพฤติก็มี ในทางศาสนาเขาแบ่งธรรมไว้สองชนิ?คื?กุศลธรรม ธรรมฝ่ายดีที่ควรประพฤติตาม อกุศลธรร?ธรรมฝ่ายชั่ว ที่ควรละเว้นหรือไม่ควรประพฤต?

เคยดูหนั?"คิงส์แอนด์ไอ" แหม่มแอนนา ลงเรือจากอังกฤษมาเมืองไทยในรัชกาลพระจอมเล้าฯ ขณะเรือกำลังแล่นเข้าฝั่งเธอจับกล้องส่องทางไกลส่องด?แล้วเธอร้อ?ว้าย

บอกหลุยส์ลูกชายว่า คนสยามเปลือยกา?น่าเกลียดจัง

การไม่ใส่เสื้อ มนุษย์ในโลกตะวันตกเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ควรประพฤติ แต่คนตะออกโดยเฉพาะคนไทยสมัยก่อนเห็นว่าควรประพฤติ ถึงกับห้ามใส่เสื้อเข้าไปในพระราชฐา?

มาถึงยุคนี้คนไทยเองกลับเห็นว่า การเปลือยกายต่อสาธารณชนเป็นสิ่งไม่ควรประพฤติอย่างยิ่?ใครขืนเดินเปลือยกา?(ท่อนบน) เข้าไปในที่ชุมชน รับรองเกิดเรื่องแน?ดีไม่ดีจะถูกหาว่าเป็นบ้าเป็นบอเอ?

เรื่องเล็ก ?แค่ใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อ มนุษย์ต่างกลุ่?หรือแม่กลุ่มเดียวกันแต่ต่างยุคสมัย ก็เห็นไม่ตรงกันแล้?ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ ?เช่น เรื่อง "การฆ่า" ก็ยิ่งมีปัญหาขัดแย้งกันมาก เป็นข้อถกเถียงกันมานมนานกาเล และคงจักต้องเถียงกันต่อไ?จนกว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์นั่นแหล?จึงจะหยุ?

เรื่องจริงเกิดขึ้นเรื่องหนึ่?เมื่อประมา?๒๐ ปีมาแล้ว สามเณรน้อยอายุ ๑๓ ขวบรูปหนึ่?ที่จังหวัดนครพนม ตกลงมาจากชานกุฏิลงไปในกะทะน้ำมันเดือดพล่าน เณรน้อยดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมา?พระเณรทั้งวัดและชาวบ้านไม่มีปัญญาช่วยอะไรได้ ได้แต่มุงดูด้วยความสงสารรันท?บ้านนอกไกลหมอไกลโรงพยาบาลจะทำอะไรมากไปกว่านี้ได้ ใค??ก็รู้อยู?หยูกยาที่มีอย่างมากก็แต่ยาแดงทาแผลเท่านั้น มดหมอที่มีก็พวกหมอน้ำมนต์น้ำมั?

ความโง่ของหมอน้ำมนต์คื?เมื่อถูกความร้อน จะให้หายร้อนก็ต้องเอาน้ำเย็นรา?จึงพ่นน้ำราดน้ำเข้าไ?ความร้อนก็หลบใ?คนป่วยก็ยิ่งดิ้นทุรนทุรายมากขึ้น

โยมพ่อของสามเณ?เห็นลูกรักทุรนทุรายสุดจะทนอยู่ได?จึงรีบวิ่งขึ้นไปคว้าปืนลูกซองออกมา หมายจะยิงลูกให้ตายพ้นความทรมาน แต่ก็ถูกยื้อยุดฉุดกระชาก ห้ามปรามจากฝูงชน

ในที่สุดสามเณรน้อยก็ขาดใจตายอย่างทรมาน ท่ามกลางความสงสารของคนรอบข้า?แต่ช่วยอะไรไม่ได?

นี่ก็เป็นปัญหาทางจริยธรร?ที่ยังถกเถียงกันว่?จะเอาอย่างไร ในกรณีเช่นนี?ทางออกที่ดีควรจะเป็นเช่นไร ปล่อยให้คนไข้ตายไปต่อหน้าต่อตาอย่างทรมาน หรือ "ช่วยดั? ความทรมานให้เขาอย่างที่โยมพ่อของเณรน้อยจะท?แต่ถูกห้ามเสีย

การฆ่าเป็นความโหดร้อยทารุณ แต่ในบางกรณีการไม่ฆ่าก็โหดร้ายเท่ากั?หรือมากกว่?

เรื่องที่กำลังเกรียวกราวในขณะนี้คื?ความพยายามของบุคคลผู้หวังดีต่อสังคมบางกลุ่มจะผลักดันให้ออกกฎหมายทำแท้งออกม?แต่ก็ถูกบุคคลผู้หวังดีต่อสังคมอีกกลุ่มหนึ่งต่อต้าน ถึงกับโกนหัวประท้วงที่หน้ารัฐสภา เสร็จแล้วก็พากันไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ขอประทานความเห็นจากพระองค์ พูดง่า??ก็เพื่อให้พระองค์ยืนยันว่า การทำแท้งผิดแน??การประท้วงของตนจะได้มีน้ำหนักยิ่งขึ้?แต่บังเอิญสมเด็จพระสังฆราชทางมีพระภารกิจอย่างอื่?คณะผู้ประท้วงจึงได้พบท่านเจ้าคุณเลขานุการส่วนพระองค์ ได้คา่ดคั้นเอาคำตอบจากท่านเจ้าคุณเลขานุการ?ว่?ถ้ากฎหมายทำแท้งออกมาแล้วจะทำให้จิตใจคนเหี้ยมโหดขึ้นหรือไม่ ท่านเจ้าคุณตอบว่?ไม่แน่หรอก เพราะต่างคนต่างเห็นกันคนละมุ?

ก่อนหน้านี้เล็กน้อ?พลตรีจำลอง ศรีเมือง หรือที่ใคร ?เรียกว่าท่านมหาจำลอง ได้โจมตีผู้ที่พยายามเสนอให้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาว่า โหดร้ายทารุณ เลวทรามยิ่งกว่าสัตว์ แม้แต่สัตว์มันยังไม่ฆ่าลูกของมัน ตนเองไม่เห็นด้วย พร้อมท้าให้ไปถามพระสงฆ์ทั่วประเท?ทุกองค์จะต้องบอกว่าเป็นบาป ไม่ควรทำทั้งนั้น

อย่างน้อยก็เลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสงัฆราชรูปหนึ่งละ ที่ได้ให้ความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่แน่หรอ?ต่างคนต่างมีความเห็น

ถึงสมเด็จพระสังฆราชประทานพระมต?พระองค์ก็คงจะตรัสเป็นกลา??อย่างนี้ ผมเชื่ออย่างนั้น

การทำแท้?มองในแง่ศาสนาบาปแน?ไม่มีใครเถีย?แม้จะไม่เอาศาสนามาอ้าง ในความรู้สึกของคนทั่วไปก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท?ถ้าเราสามารถห้ามมิให้มันเกิดขึ้นได?แต่ปัญหาในปัจจุบันนี้เราห้ามสิ่งนี้ไม่ได?มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมอันฟอนเฟะนี?มีการลักลอบทำแท้งโดยหมดเถื่อนผู้ไม่มีความรู้เพียงพ?ทำให้คนตายไปทั้ง ?ที่ไม่สมควรตายปีละมา??ถ้ามีกฎหมายอนุญาตให้ทำแท้งได?จะช่วยในแง่ที่ว่?การลักลอบทำแท้งเถื่อนจะหมดไป การทำแท้งจะตกอยู่ในเงื้อมือของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะได้ช่วยกันวินิจฉัย และกระทำโดยถูกหลักวิชากันต่อไป สังคมก็จะได้มีโอกาสช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้ายที่ยังไม่สมควรตายได้มากขึ้?มองในแง่นี้แล้?การทำแท้งที่ถูกกฎหมา?และถูกวิธีก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างหนึ่ง เป็นกิจกรรมของความเมตตากรุณาได้เช่นเดียวกั?ใช่ว่าเป็นเรื่องความทารุณโหดร้ายเสมอไปไม?

ในบางกรณ?แม่ตั้งครรภ์ขึ้นมา ถ้าปล่อยให้โตจนคลอดออกมา ทั้งแม่ทั้งลูกจะเสียชีวิ?แต่ถ้าทำแท้งจะช่วยชีวิตแม่ไว้ได้ นักธรรมะผู้เคร่งศีลธรรมคงจะบอกว่?ปล่อยให้เขาคลอดตามธรรมชาตินั่นแหละ ไม่ควรทำแท้ง เพราะผิดศีลถ้ามันจะตาย (ทั้ง ?ที่ช่วยได้ด้วยการทำแท้? ก็ปล่อยให้ตายไปตามกฎแห่งกรรม

ถ้าผมเป็นผ?ผมจะช่วยชีวิตแม่ไว?ใครจะหาว่าเลวยิ่งกว่าสัตว์ ก็ไม่ว่าอะไร แต่ผลขอปฏิปุจฉาว่า การไม่ช่วยชีวิตคนทั้??ที่สามารถช่วยได้นั้น ดีกว่าสัตว์หรื?

***

ที่ม?: เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). พุทธศาสน?: ทัศนะและวิจารณ์์. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้?กรุ๊?จำกั? (หน้า๑๙?๒๐?.

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Tuesday 3 October, 2006 4:48 PM