พลิกฟื้นประวัติศาสตร?..ที่สาวัตถี
 

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำำภาควิชามนุษยศาสตร?
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

สาวัตถ?(Shravasti) ประเทศอินเดี?เป็นเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งของวัดพระเชตวันมหาวิหาร อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล เป็นเมืองที่อยู่อาศัยของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านขององคุลีมา?มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งครั้งหนึ่งแม่น้ำสายนี้เคยสัมพันธ์กับชีวิตของนางปฏาจาราผู้สูญเสียสาม?บุตร และพ่อแม่ในคราวเดียวกันจนเสียสติ พระพุทธองค์ต้องทรงเข้ามาโปรดจนนางได้ดวงตาเห็นธรร?และพุทธประวัติอีกหลายตอนที่สัมพันธ์กับเมืองนี้

กาลเวลากว่?๒๕๐๐ ปีได้ผ่านไ?สาวัตถีกลายเป็นสถานที่รกร้าง ห่างไกลจากความเจริ?วัดพระเชตวันมหาวิหารกลายเป็นซากปรักหักพังที่ถูกทอดทิ้ง ชาวพุทธเกือบจะไม่มีเหลืออยู่ในแถบนั้?ชาวอินเดียที่สาวัตถีกลายเป็นฮินด?และมุสลิมเป็นส่วนใหญ?ในชนบทที่ห่างไกลของอินเดียชาวบ้านจะถ่ายปัสสาวะและอุจจาระตามพื้นดินเรี่ยราดไปหม?นี่คือสภาพของสาวัตถีก่อนที่ประวัติศาสตร์บทใหม่จะบังเกิดขึ้?

วันที่ ?พฤษภาค?พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตรงกับวันวิสาขบูชาของชาวพุทธในอินเดี??เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดี?อุบาสิกาบงกช สิทธิพ?หรือที่สานุศิษย์เรียกท่านว่า "แม่ในแดนธรรม" ได้ประกอบพิธีเททองหล่อยอดพระเกศของพระพุทธรูปปางประทานพ?ที่มีชื่อว่า "พระพุทธมหามงคลชั?มหาเมตตาธรรม ประทานพร เพื่อสันติภาพโลก" ซึ่งต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะกลายเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดี?โดยมีขนาดหน้าตักกว้า??๙๙ เมตร สู?๑๕ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระมหาเกศ ๓๓ เมตร ท่ามกลางแขกผู้เกียรติเป็นจำนวนมา?ทั้งจากอินเดีย ไท?ไต้หวั?มาเลเซีย สิงคโปร์ และอีกหลายประเทศ รวมทั้งท่านธรรมรัตนะภิกขุจากฝรั่งเศส และรองสมเด็จพระสังฆราช ประเทศลา?

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพระพุทธศาสนาในอินเดี?ที่พระสงฆ์จากทั่วประเทศเป็นจำนวนถึ?๕๐?รู?แม้จะต่างนิกายกันแต่ก็มาร่วมชุมนุมในสถานที่เดียวกั?เพื่อเป็นสักขีพยานในความพยายามที่จะพลิกฟื้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ ?เมืองสาวัตถี ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก โดยมีอุบาสิกาบงก?สิทธิพ?และสานุศิษย์เป็นผู้บุกเบิกมาเป็นเวลากว่า ?ปี เพื่อพลิกแผ่นดินพุทธภูมิอันรกร้างแห้งแล้?ให้กลายเป็นดินแดนอันร่มรื่นด้วยต้นไทรขนาดใหญ่ถึง ?๙๙?ต้?บนผืนดินกว่า ๑๕?เอเคอร?รอบๆ ซากปรักหักพังของวัดพระเชตวันมหาวิหาร

บนผืนดินอันกว้างใหญ่ที่ปูด้วยหญ้าอันเขียวขจีนั้น เป็นที่ตั้งของอาคารขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยอันวิจิตรประณีตถึ??หลัง ภายในอาคารและพื้นปูด้วยหินอ่อนอย่างด?เพื่อประกาศถึงความรักความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธมีต่อพระศาสนาของตน และเพื่อเป็นที่รองรับของชาวพุทธผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลก แม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีชาวพุทธจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาจาริกแสวงบุญอย่างไม่ขาดสาย ?"แดนมหามงคลชั? เมืองสาวัตถี จนถึงปัจจุบันนับได้กว่?๑๐?ประเทศแล้ว

คืนวันเพ็ญวิสาขบูช?พระจันทร์เต็มดวงเหนือท้องฟ้าเมืองสาวัตถี อุบาสิกาบงกช ได้นำคณะชาวพุทธกว่?๑๐?ชีวิ?เข้าไปประกอบพิธีเวียนเทียนรอบซากอุโบสถวัดพระเชตวันมหาวิหาร จากนั้นท่า?และคณะได้พากันนั่งสมาธิท่ามกลางความเงียบสงัดและอากาศที่เย็นภายในวั?นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผู้เขียนที่ได้เวียนเทียน และนั่งสมาธิในค่ำคืนวันวิสาขบูชา ที่วัดพระเชตวันมหาวิหา?สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยทรงประทับสั่งสอนพุทธบริษั??และประชาชนอยู่เป็นเวลากว่า ๒๕ ปี หลังจากมีการสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ?พฤษภาค?พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลาเช้า ชาวบ้านรอบ?วัดพระเชตวันมหาวิหารจำนว??๐๐?คน อันประกอบด้วยคนพิการ เด็ก คนแก?แม่หม้ายที่ขาดผู้ดูแ?และคนยากจน ได้พากันหลั่งไหลเข้าไปใน "แดนมหามงคลชั? เพื่อรับบริจาค "มหาทาน" ที่อุบาสิกาบงก?และสานุศิษย์ได้จัดเตรียมไว้ให้ ?๐๐?ชุ?แต่ละชุดประกอบด้วยเสื่??ผื?ถังโลหะสำหรับตักน้?แป้งโรตี ถั่ว น้ำตาล มันฝรั่ง หัวหอม และอื่นๆ โดยมีผู้สื่อข่าวอินเดียมาทำข่า?และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยควบคุม และอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมา?(ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าองค์การกุศลอื่นได้แจกทานให้คนยากจนเป็นจำนว??๐๐?คน เกิดจลาจลเหยียบกันตายไปถึง ๒๐ คน ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ) นับเป็นการแสดงน้ำใจของชาวพุทธที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ โดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะหรือศาสน??ใจกลางดินแดนของพระพุทธเจ้า

ประวัติศาสตร์เมืองสาวัตถีถูกพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ ให้เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโล?ด้วยการอุทิศชีวิ?และแรงกายแรงใจอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของอุบาสิกาบงกช สิทธิพ?นับตั้งแต่นี้ไปชาวพุทธผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลกจะมีสถานที่อันร่มรื่นในดินแดนของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่พัก และบำเพ็ญสมาธิภาวน?จะมีอาหารมังสวิรัต?และน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภ?บัดนี้พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลงสู่ประเทศอินเดี?ดินแดนแห่งพุทธภูมิอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รอแต่วันที่จะแตกช่อเติบโตขึ้นเพื่อความสุขของมนุษยชาต?และเพื่อสันติภาพของโลก

อุบาสิกาบงกช สิทธิพ?ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโล? เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาต?ประจำป???๒๕๔๗ และรางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกในปีเดียวกัน

***

ที่ม?: หนังสือพิมพ์มติชนรายวั? ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาค??? ๒๕๔๗ ปีที?๒๗ ฉบับที?๙๕๖๔. คอลัมน์หน้าต่างความจริ? หน้า ?

 
 
© Webpage Designed by dUANGdEN nUREMRUm. Last Updated. Monday 2 October, 2006 7:18 PM